Posts in Uncategorised

Vundet: Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med udviklingen af masterplan til Port of Aalborg A/S

July 5th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Sammen med WSP, Andreasen & Hvidberg og INSUCO har vi hos BY+LAND vundet rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med udviklingen af en masterplan til Port of Aalborg A/S. Ønsket er at udarbejde en masterplan for udviklingen af de ubebyggede arealer omkring Østhavnen. Dette skal gøres ud fra en bæredygtig tankegang, hvor der er stort fokus på både industrielle og menneskelige symbioser og synergier.

Vi er enormt stolte af at være en del af et så ambitiøst projekt, og vi ser meget frem til et godt og tæt samarbejde.

Landskabsprojekt for Kulturkvarteret på Østre Havn i Aalborg

June 29th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Hos BY+LAND skal vi sammen med bygherre A. Enggaard udarbejde landskabsprojekt for de udendørs opholdsrum indenfor byggefelt A på Østre Havn i Aalborg – Kulturkvarteret. Området er placeret tæt ved Limfjorden ved siden af Musikkens Hus og langs Østerå og Nyhavnsgade i Aalborg centrum og huser i dag den karakteristiske blå silo med tilhørende pumpehus.

Her opføres etageboliger og erhvervsbyggeri og i krydsfeltet mellem de forskellige funktioner skal det landskabelige greb sikre gode forudsætninger for udendørs ophold i mindre gårdrum og opholdszoner. (more…)

Sporbyen Scandia – med udgangspunkt i stedets ånd

June 18th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Som bygherrerådgiver i anlægsfasen af nye byområder er det altid en fornøjelse at se stedet, byrummet og landskaberne få liv. Det er her, vi kan se, hvordan vores anbefalinger kan skabe merværdi, nye mødesteder og fællesskaber. Et af disse steder er Sporbyen Scandia i Randers, hvor vi nu på 5. år er involverede i den kontinuerlige udviklingsproces det er, at udvikle 21 hektar skøn industrikultur til ny bæredygtig, kreativ og oplevelsesrig bydel.

BY+LAND har været med i hele processen – fra det allerførste værdi- og visionsgrundlag og udarbejdelse af den første lokalplan til design af parker, pladser og torve i den nye bydel. Sporbyen Scandia er en helt ny bydel, der vokser frem mellem Randers og Dronningborg, som får sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie. (more…)

Når BIM skaber oplevelser i landskabet

June 2nd, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Graphisoft Center har interviewet indehaver af BY+LAND, Gitte Christensen, om overgangen fra 2D til 3D, hvordan BIM effektiviserer processen og landskabsarkitekturens iboende bæredygtighed.

“Der er mange fordele i at have alt samlet i et program som Archicad. Vi har f.eks. udfaset både AutoCAD og Illustrator. En anden fordel er, at det er meget nemmere at printe i Archicad, lave DWG-, PDF- og IFC-filer. Revisionsværktøjet er også smart og med LAND4 v2, hvor koterne kan opdeles i underkategorier, så slipper vi for at styre dem på (more…)

Eftertanker – En platform for debat om byens udvikling

May 31st, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

“BY+LAND og Kvistgaard+HIRD har med deres event EFTERTANKER, skabt et rum hvor Aalborgs ildsjæle, initiativtagere og magthavere kan mødes, informere og debattere i åbent forum” (Kristina Kjærsgaard Hansen).

Sådan lød udmeldingen efter vi i januar 2020 afholdte vores første event i rækken af Eftertanker i samarbejde med Kvistgaard+HIRD under temaet ”Eventbaseret byudvikling – Byen som scene”. Ideen udsprang af de mange diskussioner og samtaler, som vi gennem tiden har haft på kontoret her i Kattesundet. Og da vi forsøgte at betragte det hele lidt oppefra, kunne vi se (more…)

Vi byder Henrik velkommen på tegnestuen!

April 26th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Fra i dag kan I møde et nyt venligt ansigt på tegnestuen her hos BY+LAND. Med sine 20 års erfaring skal Henrik være med til at styrke særligt tegnestuens projekteringsydelser og det digitale workflow i BIM-samarbejdet med medrådgivere og kunder. Henrik kommer fra en mangeårig ansættelse på anden landskabstegnestue, hvor han som teknisk tegner har udfærdiget projektmateriale til utallige landskabsprojekter.

Vi ser frem til at at omgås Henriks rolige frederikshavnske gemyt her i Kattesundet og til høj faglig sparring i de kommende projekter.

Byggestart på Børnehuset Palleskærvej i Hjørring

April 20th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

I dag er der byggestart på pladsen hvor det nye Børnehus på Palleskærvej i Hjørring skal stå færdigt inden længe. Licitationen gik hjem indenfor den forventede økonomiske ramme og nu skal vi blot afvente, at arbejdet med terræn, legerum og fællesterasser for alvor kan gå i gang. Projektet er et samarbejde med Cowi og BJERG Arkitektur.

Du kan læse mere om projektet her: http://www.byplusland.dk/nyt-baeredygtigt-bornehus-pa-palleskaervej-i-hjorring-midtby/

Billederne er taget, efter de eksisterende bygninger er blevet fjernet.

By+Land vinder miniudbud for Himmerland Boligforening med Norconsult som totalrådgiver

April 8th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Himmerland Boligforening vil opføre en ny afdeling “Rytters Plads” i Skørping med 45 nye boliger, hvor vi sammen med Norconsult skal projektere opgaven. Med naturen og skoven som direkte nabo er området særdeles attraktivt, og vi ser et stort potentiale i at videreføre grunden som en attraktiv “naturgrund”.

Vi glæder os til samarbejdet!

Prækvalificering – ”Det gamle Vesterport”, Frederikshavn

April 8th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Sammen med Jorton, Sweco og Arkitektfirmaet NORD er BY+LAND prækvalificeret til at afgive tilbud på en totalentreprise i forbindelse med renovering af almene boliger i Frederikshavn. Boligforeningen Vesterport står overfor en renovering af afdeling 1 – “Det Gamle Vesterport”. Projektet omfatter renovering af 538 boliger – dels etageboliger og rækkehuse. Der etableres i alt 120 tilgængelighedsboliger. I projektet er der ligeledes fokus på en opgradering af udearealerne med særligt fokus på ny belysning, ny indretning af områdets fællesområder og nyt inventar.

(more…)

Prækvalificering – Renovering af almene boliger i Randers

April 8th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

I samarbejde med totalrådgiver Brix & Kamp A/S, samt Arkitektfirmaet Nord er By+Land prækvalificeret til at afgive bud på en opgave, der omfatter totalrådgivningsudbud vedrørende realisering af helhedsplan for renovering af Afdeling 1 og nyetablering af afd. 2 i Randers Arbejdernes Byggeforening af 1874. Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 består af én afdeling med 6 bygningsafsnit opført fra 1905 til 2007 (more…)