Posts in Nyhed

Projekterende landskabsarkitekt til værdibaseret tegnestue

August 11th, 2022 Posted by Nyhed No Comment yet

Vi har travlt med en lang række store spændende projekter, hvorfor vi nu søger en erfaren projekterende landskabsarkitekt, som er nysgerrig, kreativ og ambitiøs.

BY+LAND udfører løsninger indenfor analyse, planlægning, turisme og landskabsarkitektur i alle skalaer – fra landskabsrådgivning og design på store landskabsanalyser over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse til konkret udformning og design af byrum som f.eks. havnepromenader, trafikarealer, bygader og pladser både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Vi rådgiver gennem alle projektfaser fra indledende analyser over idé- og konceptudvikling frem mod et detaljeret design, der danner grundlag for udførelsen. Ambitionen er at bidrage til det fælles miljø med formgivning, der mere end tilgodeser bygherres forventninger.

(more…)

Silkeborg i vækst

June 30th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

I Silkeborg er behovet for nye boligområder presserende, og nye store bydele med boliger skyder op i udkanten af byen. Med dette følger også behovet for et større dagtilbud for områdernes mindste, og i den forbindelse indleder vi hos BY+LAND i disse dage arbejdet med behovsafklaring og ønskerne til de nye rammer for børnenes udeliv i de to nye børnehuse, som skal opføres i henholdsvis Funder og Balle.

Vi faciliterer en intens inddragelsesproces med brugerne samt bygherre, med fokus på at udvikle et oplevelsesdesign i børnehøjde. Dernæst følger en iterativ skitseringsproces, hvor krav, behov og ønsker afdækkes lag for lag. Udearealerne udføres som selvstændige entrepriser, og vi ser meget frem til at aflevere de færdigprojekterede tegninger i den nære fremtid. (more…)

Prækvalificering – Rammeaftale om totalrådgivning med FællesBo i Herning

June 7th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

I samarbejde med totalrådgiver Norconsult A/S er BY+LAND prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen omfatter gennemførelse af helhedsplaner og andre byggeprojekter vedrørende almene boliger i boligforeningen. Opgaven omfatter renoverings- og ombygningsprojekter samt nybyggeri.

Gennem de næste år står boligforeningen FællesBo over for at gennemføre en række omfattende og forskelligartede helhedsplaner. (more…)

Nøgleordet er værdiskabelse – Vores tilgang til udvikling af oplevelsesrige uderum til daginstitutioner og skoler

May 17th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

For børn spiller uderummet en særdeles vigtig rolle i deres udvikling. Børn får ikke bare kropslige, men også følelsesmæssige indtryk og oplevelser, når de leger og opholder sig udenfor. Uderummet er samtidig også et vigtigt pædagogisk rum, fordi børnene her kan få andre typer sansestimuli, end de gør, når de opholder sig indenfor. Samtidig er uderummet foranderligt på en anden måde end indenfor – det ændrer sig i takt med vinden, lyset, vejret og årstiderne, og derfor kan det hele tiden udforskes på ny og give nye sanseindtryk og oplevelser. I uderummet er det ofte de spontane oplevelser, der er dominerende, og derfor er det i udviklingen af uderum til børn vigtigt, at understøtte og fordre multifunktionalitet, variation (more…)

Hvorfor omdanner vi ikke byernes boldbaneanlæg til mangfoldige og biodiverse idrætslandskaber?

May 3rd, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

Spredt ud over hele Danmark findes de store grønne og åbne idrætsområder; idrætshaller med tilhørende boldbaneanlæg, der har placering i byerne – ofte i tilknytning til en skole med en sportsplads. De fleste af hallerne er fra 1970’erne og er derfor præget af en tid, hvor modernismen og funktionalismen var to dominerende tendenser. Dette ses også tydeligt i anlæggene, som fremstår monofunktionelle og friserede – boldbaner med klippet græs, så de er nemme (og billige) at vedligeholde. Ofte er områderne også omgivet af hegn og tætte beplantningsbælter, der virker ekskluderende for omgivelserne og byen. Dette bevirker desværre, at områderne tit fremstår ubenyttede, uinspirerende og lukkede. (more…)

Stjernepladsen – Det nye mødested på Østre Havn i Aalborg

April 29th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

Nu varer det ikke længe før anlægsfolkene forlader Stjernepladsen og overlader byrummet til Østre Havns beboere og besøgende. Stjernepladsen er en central bylivsplads, der som navnet antyder, strækker sine arme inviterende ud i den nærmeste kontekst. Østre Havn er beliggende centralt på Aalborgs havnefront med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer. Området huser både boliger, kontorer, indkøb, gallerier og flere mindre butikslejemål. (more…)

Sikke dejligt forårsvejr – lige til et besigtigelsesmøde

March 17th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

Ann Sofie var i går taget til Hjørring Tennisklub, der, i forbindelse med opførelsen af to nye padelbaner, ønsker en opgradering af udearealerne – herunder mere ophold i læ, udnyttelse af de nærliggende skråningerne, nyt inventar, nye sammenhænge og større synlighed af tennisområdet, der ligger lige ved siden af ParkVendia. Opgaven er nu at udarbejde skitsemateriale til brug ved fondsansøgninger. (more…)

Vi kommer nok aldrig til at glemme 2020

December 17th, 2020 Posted by Nyhed No Comment yet

2020 – et begivenhedsrigt år at skulle forsøge at sætte ord på, nu hvor kalenderåret lakker mod enden. For meget er sket, både i vores arbejdsliv under BY+LAND-kasketten og hjemme i privaten. Vi har set pressemøder som aldrig før, og vi har pludselig fået en holdning til håndsprit kvalitet og mundbind – hvem skulle have troet det. (more…)

Tanker fra tegnestuen – Uderum som rammerne for de gode minder og oplevelser

October 11th, 2019 Posted by Nyhed No Comment yet
Mit navn er…Thea Dahl Christensen, og jeg er…Landskabsarkitekt praktikant ved BY+LAND.

For tiden tænker jeg meget på…hvordan jeg kan dygtiggøre mig selv og især hvordan jeg får mest mulig ud af mit praktikophold.

Jeg bliver inspireret af…de andre ansatte her hos BY+LAND. Det er meget tydeligt at de brænder for faget, og har en meget energisk tilgang til nye opgaver, som ikke kan andet end at smitte.

Jeg brænder for…at skabe (more…)

NYT KOLDKRIGSMUSEUM REGAN VEST

August 27th, 2019 Posted by Nyhed No Comment yet

Sammen med arkitekterne 3XN, ingeniørerne fra Orbicon, udstillingsarkitekt og scenograft Anne Schnettler og oplevelseseksperterne fra HIRD+Kvistgaard er BY+LAND prækvalificeret til konkurrencen om udviklingen af attraktionen REGAN Vest midt i den nordjyske Rold Skov. Forslaget til det nye Koldkrigsmuseum omfatter opførelsen af en ny velkomstbygning ved anlægget og den landskabelige sammenhæng til bunkeranlægget. (more…)