Silkeborg i vækst

I Silkeborg er behovet for nye boligområder presserende, og nye store bydele med boliger skyder op i udkanten af byen. Med dette følger også behovet for et større dagtilbud for områdernes mindste, og i den forbindelse indleder vi hos BY+LAND i disse dage arbejdet med behovsafklaring og ønskerne til de nye rammer for børnenes udeliv i de to nye børnehuse, som skal opføres i henholdsvis Funder og Balle.

Vi faciliterer en intens inddragelsesproces med brugerne samt bygherre, med fokus på at udvikle et oplevelsesdesign i børnehøjde. Dernæst følger en iterativ skitseringsproces, hvor krav, behov og ønsker afdækkes lag for lag. Udearealerne udføres som selvstændige entrepriser, og vi ser meget frem til at aflevere de færdigprojekterede tegninger i den nære fremtid.

Sølyst Hallen
Men det er ikke kun de to børnehuse som er på vej. I samarbejde med totalrådgiver Norconsult arbejder vi hos BY+LAND lige nu med at udvikle udearealerne til Sølyst Hallen i Silkeborg Kommune. Aftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en ny hal ved Sølystskolen i Silkeborg. Hallen skal være en multihal og skal sammenbygges med skolens eksisterende bygninger.

I udviklingsprocessen har vi hos BY+LAND særligt fokus på at skabe aktiverende og sanselige udearealer og rum. Målet er værdiskabelse – at udvikle rekreative og dynamiske udearealer for mange og ikke for de få. Udearealerne skal indbyde til ophold for både store, små og ældre, og derfor har der i udviklingsprocessen været et øget fokus på borgerinddragelse og omdrejningspunktet for inddragelsesprocessen har været oplevelsesdesign.

Ved Sølysthallen arbejder vi med at skabe et naturligt flow og nudge til mere leg og bevægelse. Dette gøres blandt andet gennem beplantning og belægninger, som bruges aktivt på nye og legende måder i samspil med en bearbejdning af terrænet. Vi arbejder ligeledes med multifunktionalitet og dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne for at skabe merværdi på stedet.