MØD BY+LAND

Vi er et team af følgende konsulenter

GITTE CHRISTENSEN

 Indehaver 

Byplan- og landskabsarkitekt

gitte@byplusland.dk

2511 5771

RANDI ELISABETH KNUDSEN

 Senior konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

randi@byplusland.dk

2764 3105

HANNAH DRÆBY NIELSEN

 Konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

hannah@byplusland.dk

2871 3623

ANN SOFIE WACHMANN

 Konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

annsofie@byplusland.dk

51937451

CECILIE JULIE SKOV

 Konsulent 

Oplevelsesøkonom

cecilie@byplusland.dk

29826505

THEA DAHL CHRISTENSEN

 Praktikant 

Byplan- og landskabspraktikant

thea@byplusland.dk

Og samarbejdspartnere

PETER KVISTGAARD

 Senior konsulent 

Turisme- og oplevelsesforsker

Kvistgaard + Hird

JOHN HIRD

 Senior konsulent 

Turisme- og oplevelsesekspert

Kvistgaard + Hird

YDELSER

Vi arbejder med planlægning, landskabsrådgivning og design indenfor by- og landskabsarkitektur på alle niveauer og i alle skalaer fra analyse, strategi og ide til konkret projektering. Vores ydelser omfatter: Byplan, Landskab, Proces, Turisme, Design og Grafik.

BYPLAN

Byanalyser, byplanlægning, visions- og konceptudvikling, strukturplanlægning, byudviklingsplaner, bebyggelsesplanlægning, by- og midtbytransformation, strategisk planlægning, udstykning og byggemodning.

VISION

- fordi den røde tråd tiltrækker gode ideer

LANDSKAB

Landskabsplanlægning i stor og lille skala, landskabsanalyser, visions- og konceptudvikling, grønne strategier, byrum, friarealer, parker, stier, gader, pladser, aktiverende gaderum og klimaplanlægning.

VISION

- fordi jorden ikke er flad

PROCES

Bygherrerådgivning, projektledelse internt og eksternt, brugerinddragelse, midlertidig byudvikling, facilitering, fonds- og puljeansøgninger, workshop, forelæsninger og formidling.

VISION

- fordi byen skabes af os alle

TURISME

Turismepotentialer og turismeudvikling.

VISION

- fordi vi gerne vil dele

DESIGN

Belysning, aktiverende byrumselementer.

VISION

- fordi det er for dyrt at gøre det halvt

GRAFIK

Grafisk formidling, visualisering, illustrationer.

VISION

- fordi vi gerne vil vise dig mulighederne

Nyheder

TANKER FRA TEGNESTUEN #3

TANKER FRA TEGNESTUEN #3

Mit navn er…. John Hird

og jeg er…. partner hos Kvistgaard+HIRD, hvor vi bruger vores tid på at arbejde med turisme- og oplevelsesudvikling – og meget gerne i samarbejde med vennerne hos BY+LAND

For tiden tænker jeg meget på…at events, happenings og festivaler over hele verden er blevet stadig vigtigere redskaber for byer i forhold til at skabe økonomisk effekt, være imageskabende, ændre social kapital og skabe kulturel forandring. […]

REGAN Vest konkurrenceforslag

REGAN Vest konkurrenceforslag

BY+LAND har sammen med 3XN, Orbicon, Yoke, Schnettler og Kvistgaard+HIRD udarbejdet konkurrenceforslag til Koldkrigsmuseet REGAN Vest. 

REGAN Vest ligger i Danmarks største skovområde Rold Skov. Bunkeranlægget har været Danmarks dybeste hemmelighed i årtier, men bliver i 2021 åbnet for offentligheden som en del af koldkrigsmuseet REGAN Vest. Vores forslag til den nye velkomstbygning adskiller sig markant fra de andre forslag. Bygningen ligger under terræn, og er ligesom bunkeren REGAN Vest skjult i landskabet. […]

BY+LAND vinder multifunktionelt specialtilbud i Aarhus

BY+LAND vinder multifunktionelt specialtilbud i Aarhus

Aarhus Kommune etablerer et helt nyt tilbud, der skal skabe livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, samles under ét tag, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen. RUM er i team med MOE, BY+LANd og Rie Ollendorff udpeget som totalrådgiver til udvikling af det multifunktionelle specialtilbud. Herunder det fysiske leg- og læringsmiljø for den fremtidige Stensagerskole og daginstitution. […]

BY+LAND, BJERG Arkitektur og COWI vinder dagsinstitution i Hjørring midtby

BY+LAND, BJERG Arkitektur og COWI vinder dagsinstitution i Hjørring midtby

Hjørring opfører nu daginstitution i Hjørring midtby. BEJRG Arkitektur, COWI og BY+LAND har vundet opgaven. Det nye børnehus har udsigt til en DGNB Guld-certificering, og bliver dermed endnu en DGBN-certificering i rækken hos BY+LAND.

Projektet omfatter 2000 kvadratmeter til i alt 185 børn og 40 medarbejdere. Daginstitutionen i Hjørring forventes at stå færdig i februar 2021, og den økonomiske ramme er på ca. 40. mio. kr. […]

OM BY+LAND

BY+LAND tilbyder løsninger indenfor analyse, planlægning, turisme og landskabsarkitektur i alle skalaer – fra landskabsrådgivning og design på store landskabsanalyser over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse til konkret udformning og design af byrum som fx havnepromenader, trafikarealer, bygader og pladser både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Vi rådgiver gennem alle projektfaser fra indledende analyser over idé- og konceptudvikling frem mod et detaljeret design, der danner grundlag for udførelsen. Alle opgaver defineres i samarbejde med kunden, så den enkelte ydelse bliver skræddersyet til den enkelte opgave.

Vores proces for alle opgaver er identificering af projektets vigtigste kriterier igennem en analyse af projektets vigtigste opgaverelevante parametre – hvad er udfordringerne og potentialerne? Analysen kortlægger kontekst, problemstillinger og rumlige potentialer, der tilsammen skaber fundamentet for opgavens strategi, værdiskabende elementer og konkrete løsning. Det handler om at oversætte og omsætte informationer og analyse til konkrete multifunktionelle og iderige løsningsforslag med naturlige valg både funktionelt, socialt, arkitektonisk, materialemæssigt og økonomisk og derved skabe projekter der er originale, enkle og stedsspecifikke.

Alle opgaver er unikke og alle projektforløb tilpasses kunden, opgaven og budgettet. I alle opgaver vægtes den konstruktive proces og den positive dialog, sammenhæng og samarbejde højt. Målet er at skabe projekter, der skabe merværdi for vores kunder og brugere. Ambitionen er at bidrage til det fælles miljø med formgivning, der mere end tilgodeser kundens forventninger. Vi har bred erfaring i at løse opgaver inden for by- og landskabsarkitektur og turisme. Som projektudviklingskonsulenter er BY+LAND en kreativ sparringspartner i udviklingsfasen af ethvert projekt, hvor der ønskes fokus på udnyttelse af stedets potentialer – både i form af visionsoplæg, programmering og indretning af de fysiske omgivelser.

+45 2511 5771

Kattesundet 45 st th, 9000 Aalborg

info@byplusland.dk