MØD BY+LAND

Vi er et team af følgende konsulenter

GITTE CHRISTENSEN

 Indehaver 

Byplan- og landskabsarkitekt

gitte@byplusland.dk

2511 5771

RANDI ELISABETH KNUDSEN

 Senior konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

randi@byplusland.dk

2764 3105

HANNAH DRÆBY NIELSEN

 Konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

hannah@byplusland.dk

2871 3623

MICHAEL HYTTEL THORØ

 Konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

michael@byplusland.dk

29826505

ANN SOFIE WACHMANN

 Konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

annsofie@byplusland.dk

51937451

THEA DAHL CHRISTENSEN

 Praktikant 

Byplan- og landskabspraktikant

thea@byplusland.dk

CECILIE JULIE SKOV

 Konsulent 

Oplevelsesøkonom

cecilie@byplusland.dk

Og samarbejdspartnere

PETER KVISTGAARD

 Senior konsulent 

Turisme- og oplevelsesforsker

Kvistgaard + Hird

JOHN HIRD

 Senior konsulent 

Turisme- og oplevelsesekspert

Kvistgaard + Hird

YDELSER

Vi arbejder med planlægning, landskabsrådgivning og design indenfor by- og landskabsarkitektur på alle niveauer og i alle skalaer fra analyse, strategi og ide til konkret projektering. Vores ydelser omfatter: Byplan, Landskab, Proces, Turisme, Design og Grafik.

BYPLAN

Byanalyser, byplanlægning, visions- og konceptudvikling, strukturplanlægning, byudviklingsplaner, bebyggelsesplanlægning, by- og midtbytransformation, strategisk planlægning, udstykning og byggemodning.

VISION

- fordi den røde tråd tiltrækker gode ideer

LANDSKAB

Landskabsplanlægning i stor og lille skala, landskabsanalyser, visions- og konceptudvikling, grønne strategier, byrum, friarealer, parker, stier, gader, pladser, aktiverende gaderum og klimaplanlægning.

VISION

- fordi jorden ikke er flad

PROCES

Bygherrerådgivning, projektledelse internt og eksternt, brugerinddragelse, midlertidig byudvikling, facilitering, fonds- og puljeansøgninger, workshop, forelæsninger og formidling.

VISION

- fordi byen skabes af os alle

TURISME

Turismepotentialer og turismeudvikling.

VISION

- fordi vi gerne vil dele

DESIGN

Belysning, aktiverende byrumselementer.

VISION

- fordi det er for dyrt at gøre det halvt

GRAFIK

Grafisk formidling, visualisering, illustrationer.

VISION

- fordi vi gerne vil vise dig mulighederne

Nyheder

EN TUR I MOSEN

EN TUR I MOSEN

I fredags var BY+LAND og Kvistgaard+HIRD igen en tur på Lille Vildmosecentret, hvor vi siden september 2019 har afholdt tre udviklingsworkshops med fokus på ankomstområdet og vandets kraft.

Vores fokus for de tre workshops har været, i samarbejde med rådgivere og medarbejdere, at gøre Lille Vildmosecentret til endnu mere spændende oplevelse. I den forbindelse har vi snakket om spændningsniveauer, følelsesmæssige påvirkninger, oplevelsestyper, sansemæssige påvirkninger, deltagelsesgrader og ikke mindst […]

TANKER FRA TEGNESTUEN #2

TANKER FRA TEGNESTUEN #2

Mit navn er…. Cecilie Julie Skov, og jeg er…. Informationsvidenskaber, oplevelsesøkonom og det nyeste skud på stammen på kontoret hos BY+LAND og Kvistgaard+Hird.

For tiden tænker jeg meget på… hvor begivenhedsrig den sidste måned har været og hvor heldig jeg føler mig. Det lå nemlig ikke lige til højrebenet, at jeg skulle i praktik på en tegnestue fyldt med by- og landskabsarkitekter, men BY+LAND har i deres samarbejde med turisme- og oplevelseseksperterne Kvistgaard+Hird valgt at satse på oplevelsesøkonomien som en integreret del af deres arbejdsprocesser. I mit arbejde har jeg fokus på […]

EN DAG I SMILETS BY

EN DAG I SMILETS BY

I fredags var vi på studietur til Aarhus. Her var vi forbi Frederiks Plads, Sydhavnskvarteret og Kulbroen, Dokk1, Domen (det tidligere Dome of Visions), Ceresbyen, Gellerupparken og Lisbjerg Bakke.

Vi tog hjem med ny inspiration, ny viden og gode snakke om præmisserne for det gode byliv – hvordan skubber vi på for større omhyggelighed omkring forholdet mellem byrum og bygning? Hvornår er opholdslommer placeret og indrettet helt rigtigt? Hvor blev planterne af? Hvordan sikrer man inddragelse af sårbare/udsatte brugergrupper? Hvordan understøttes det borgerdrevne initiativ i byen? […]

TANKER FRA TEGNESTUEN #1

TANKER FRA TEGNESTUEN #1

Tankestrømme…

Mit navn er…Thea Dahl Christensen, og jeg er…Landskabsarkitekt praktikant ved BY+LAND.

For tiden tænker jeg meget på…hvordan jeg kan dygtiggøre mig selv og især hvordan jeg får mest mulig ud af mit praktikophold.

Jeg bliver inspireret af…de andre ansatte her hos BY+LAND. Det er meget tydeligt at de brænder for faget, og har en meget energisk tilgang til nye opgaver, som ikke kan andet end at smitte.

Jeg brænder for…at skabe […]

OM BY+LAND

BY+LAND tilbyder løsninger indenfor analyse, planlægning, turisme og landskabsarkitektur i alle skalaer – fra landskabsrådgivning og design på store landskabsanalyser over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse til konkret udformning og design af byrum som fx havnepromenader, trafikarealer, bygader og pladser både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Vi rådgiver gennem alle projektfaser fra indledende analyser over idé- og konceptudvikling frem mod et detaljeret design, der danner grundlag for udførelsen. Alle opgaver defineres i samarbejde med kunden, så den enkelte ydelse bliver skræddersyet til den enkelte opgave.

Vores proces for alle opgaver er identificering af projektets vigtigste kriterier igennem en analyse af projektets vigtigste opgaverelevante parametre – hvad er udfordringerne og potentialerne? Analysen kortlægger kontekst, problemstillinger og rumlige potentialer, der tilsammen skaber fundamentet for opgavens strategi, værdiskabende elementer og konkrete løsning. Det handler om at oversætte og omsætte informationer og analyse til konkrete multifunktionelle og iderige løsningsforslag med naturlige valg både funktionelt, socialt, arkitektonisk, materialemæssigt og økonomisk og derved skabe projekter der er originale, enkle og stedsspecifikke.

Alle opgaver er unikke og alle projektforløb tilpasses kunden, opgaven og budgettet. I alle opgaver vægtes den konstruktive proces og den positive dialog, sammenhæng og samarbejde højt. Målet er at skabe projekter, der skabe merværdi for vores kunder og brugere. Ambitionen er at bidrage til det fælles miljø med formgivning, der mere end tilgodeser kundens forventninger. Vi har bred erfaring i at løse opgaver inden for by- og landskabsarkitektur og turisme. Som projektudviklingskonsulenter er BY+LAND en kreativ sparringspartner i udviklingsfasen af ethvert projekt, hvor der ønskes fokus på udnyttelse af stedets potentialer – både i form af visionsoplæg, programmering og indretning af de fysiske omgivelser.

+45 2511 5771

Kattesundet 45 st th, 9000 Aalborg

info@byplusland.dk