MØD BY+LAND

Vi er et team af følgende konsulenter

GITTE CHRISTENSEN

 Indehaver 

Byplan- og landskabsarkitekt

gitte@byplusland.dk

2511 5771

RANDI ELISABETH KNUDSEN

 Senior konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

randi@byplusland.dk

2764 3105

HANNAH DRÆBY NIELSEN

 Konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

hannah@byplusland.dk

2871 3623

ANN SOFIE WACHMANN

 Konsulent 

Byplan- og landskabsarkitekt

annsofie@byplusland.dk

5193 7451

HELENE DALSGAARD

 Studentermedhjælper 

BA Arkitektur og design

helene@byplusland.dk

CECILIE JULIE SKOV

 Konsulent 

Oplevelsesøkonomi og

Informationsvidenskab

cecilie@byplusland.dk

2299 5828

Og samarbejdspartnere

PETER KVISTGAARD

 Senior konsulent 

Turisme- og oplevelsesforsker

Kvistgaard + Hird

JOHN HIRD

 Senior konsulent 

Turisme- og oplevelsesekspert

Kvistgaard + Hird

YDELSER

Vi arbejder med planlægning, landskabsrådgivning og design indenfor by- og landskabsarkitektur på alle niveauer og i alle skalaer fra analyse, strategi og ide til konkret projektering. Vores ydelser omfatter: Byplan, Landskab, Proces, Oplevelsesdesign, Turisme, Design og Grafik.

BYPLAN

Byanalyser, byplanlægning, visions- og konceptudvikling, strukturplanlægning, byudviklingsplaner, bebyggelsesplanlægning, by- og midtbytransformation, strategisk planlægning, udstykning og byggemodning.

VISION

- fordi den røde tråd tiltrækker gode ideer

LANDSKAB

Landskabsplanlægning i stor og lille skala, landskabsanalyser, visions- og konceptudvikling, grønne strategier, byrum, friarealer, parker, stier, gader, pladser, aktiverende gaderum og klimaplanlægning.

VISION

- fordi jorden ikke er flad

PROCES

Bygherrerådgivning, projektledelse internt og eksternt, oplevelsesbaseret brugerinddragelse, midlertidig byudvikling, facilitering, fonds- og puljeansøgninger, workshop, forelæsninger og formidling.

VISION

- fordi byen skabes af os alle

TURISME OG OPLEVELSESUDVIKLING

Turismepotentialer og turisme- og oplevelsesudvikling.

VISION

- fordi vi gerne vil dele

DESIGN

Belysning, aktiverende byrumselementer.

VISION

- fordi det er for dyrt at gøre det halvt

GRAFIK

Grafisk formidling, visualisering, illustrationer.

VISION

- fordi vi gerne vil vise dig mulighederne

Nyheder

Fenris Allé – Fællesskabende familieboliger i Godthåb

Fenris Allé – Fællesskabende familieboliger i Godthåb

Himmerland Boligforening etablerer en ny afdeling på Fenris Allé i Godthåb syd for Aalborg. Den nye afdeling omfatter 24 familieboliger fordelt på etagebyggeri og rækkehuse. Afdelingen skal disponeres som en åben firlænget gård, så der mellem bygningerne opstår et intimt fælles gårdrum, som langs boligerne afsluttes med mindre private opholdsarealer – primært terrasser. Bebyggelsen er udformet med afsæt i ønsket om at skabe et stærkt fællesskab. Fælleshuset bliver derfor en central og væsentlig del af bebyggelsen.

I samarbejde med bygherrerådgiver Norconsult skal BY+LAND skabe udearealerne til de nye familieboliger. Den nye bebyggelse på Fenris Allé vil bestå af senioregnede boliger […]

Nyt bæredygtigt børnehus på Palleskærvej i Hjørring midtby

Nyt bæredygtigt børnehus på Palleskærvej i Hjørring midtby

Hjørring Kommune opfører ny daginstitution i Hjørring midtby. BY+LAND, BJERG Arkitektur, Cowi har vundet opgaven. Det nye børnehus skal være bæredygtigt og grønt og har udsigt til en DGNB Guld-certificering.

Hjørring Kommune opfører en ny daginstitution beliggende på Palleskærvej 4-8 i Hjørring. Børnehuset opføres med et bruttoareal på ca. 2000 m², til i alt 185 børn og 40 medarbejdere.

Bæredygtighed spiller en central rolle i det nye børnehus i Hjørring. Der ønskes en ny bygning som skal DGNB-certificeres til guld, med stor fokus på de 17 verdensmål […]

CAMP NOW – Building outdoor capacity

CAMP NOW – Building outdoor capacity

Sammen med Kvistgaard+HIRD og Thybo & Co er vi hos BY+LAND blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udarbejdelse af udviklingsplaner til Camp Now. Camp Now er et projekt, som kombinerer en målrettet udviklingsindsats af campingproduktet med en ny brandingindsats. Formålet er, at bidrage til en gennemgribende transformation, så campingproduktet i endnu højere grad bliver en populær og attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor overnatning. 

Bæredygtighed og outdoor-oplevelser vinder mere og mere indpas i vores valg af ferieform – særligt som en følge af Covid-19.

[…]

Tanker fra tegnestuen – Stof til eftertanke

Tanker fra tegnestuen – Stof til eftertanke

Mit navn er… Helene Dalsgaard, og jeg er studentermedhjælper hos BY+LAND og så studerer jeg Arkitektur og design på Aalborg Universitet.

For tiden tænker jeg meget på… hvordan jeg kan mærke at det bliver koldere omkring mig i takt med at dagene aftager i længde og skyggerne bliver lange. Jeg forbereder mig på at gå de kolde måneder i møde, med ansigtet rettet mod efterårssolen på min altan, en hue om ørene og en kop kaffe i hånden. Med oktober lagt bag os, tænker jeg på en måned, hvor Covid-19 igen har vist sig at være en utilregnelig størrelse, hvis udvikling er umulig at forudsige. Vi mærker, som i foråret, hvordan vi hver især igen må tænke i nye løsninger for, hvordan vi håndterer hverdagen. […]

OM BY+LAND

BY+LAND tilbyder løsninger indenfor analyse, planlægning, turisme og landskabsarkitektur i alle skalaer – fra landskabsrådgivning og design på store landskabsanalyser over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse til konkret udformning og design af byrum som fx havnepromenader, trafikarealer, bygader og pladser både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Vi rådgiver gennem alle projektfaser fra indledende analyser over idé- og konceptudvikling frem mod et detaljeret design, der danner grundlag for udførelsen. Alle opgaver defineres i samarbejde med kunden, så den enkelte ydelse bliver skræddersyet til den enkelte opgave.

Vores proces for alle opgaver er identificering af projektets vigtigste kriterier igennem en analyse af projektets vigtigste opgaverelevante parametre – hvad er udfordringerne og potentialerne? Analysen kortlægger kontekst, problemstillinger og rumlige potentialer, der tilsammen skaber fundamentet for opgavens strategi, værdiskabende elementer og konkrete løsning. Det handler om at oversætte og omsætte informationer og analyse til konkrete multifunktionelle og iderige løsningsforslag med naturlige valg både funktionelt, socialt, arkitektonisk, materialemæssigt og økonomisk og derved skabe projekter der er originale, enkle og stedsspecifikke.

Alle opgaver er unikke og alle projektforløb tilpasses kunden, opgaven og budgettet. I alle opgaver vægtes den konstruktive proces og den positive dialog, sammenhæng og samarbejde højt. Målet er at skabe projekter, der skabe merværdi for vores kunder og brugere. Ambitionen er at bidrage til det fælles miljø med formgivning, der mere end tilgodeser kundens forventninger. Vi har bred erfaring i at løse opgaver inden for by- og landskabsarkitektur og turisme. Som projektudviklingskonsulenter er BY+LAND en kreativ sparringspartner i udviklingsfasen af ethvert projekt, hvor der ønskes fokus på udnyttelse af stedets potentialer – både i form af visionsoplæg, programmering og indretning af de fysiske omgivelser.

+45 2511 5771

Kattesundet 45 st th, 9000 Aalborg

info@byplusland.dk