Stjernepladsen – Det nye mødested på Østre Havn i Aalborg

Nu varer det ikke længe før anlægsfolkene forlader Stjernepladsen og overlader byrummet til Østre Havns beboere og besøgende. Stjernepladsen er en central bylivsplads, der som navnet antyder, strækker sine arme inviterende ud i den nærmeste kontekst. Østre Havn er beliggende centralt på Aalborgs havnefront med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer. Området huser både boliger, kontorer, indkøb, gallerier og flere mindre butikslejemål.

Reason to go og reason to stay
Bygherre A. Enggaard kom til os med et ønske om at skabe en intim plads som talte til menneskets skala og et mikroklima med en høj oplevet opholdskomfort. Stjernepladsen måtte gerne stå lidt ud fra det øvrige, være sig selv og være inviterende til både social og kulturel udveksling. Byrummet, vil når det står færdigt, være kendetegnet af flere små opholdsrum i rummet samt et naturligt flow som binder Stjernepladsen sammen med det øvrige Østre Havn. Derudover skal Stjernepladsen være et rum og samlingssted, hvor oplevelser, sanseindtryk og herlighedsværdier skabes.

Fra begyndelsen har udviklingsprocessen centreret sig omkring spørgsmål som ”Hvordan kan vi skabe en reason to go samt en reason to stay? Hvad giver området kant og opholdskvalitet? Hvordan kan vi arbejde med fordrejninger? Hvordan kan vi arbejde med det grønne som rum og stemningsskabende element?”. At skabe sammenhængende bydele med et rigt byliv, handler ikke blot om bygninger og mursten, men i høj grad også om at skabe områder med inddragelse af de omkringliggende kvaliteter og potentialer. Byens fjordnære byrum trækker store kvaliteter fra netop at være dét – nær fjorden – men fjordens åbne vidder og vindens frie trav over vandfladen stiller tillige høje krav til byrummets design, hvis det længerevarende ophold skal føles varmt, omfavnende og godt.

Vindsimuleringer, dagslysets vandring og rum i rum
I udviklingsprocessen har studier af dagslysets vandring over dagen og året samt omfangsrige vindsimuleringer været afsættet for disponeringen af pladsens niveauer, opholdszoner og placeringen af større planter og træer, som kan ”tøjle” lidt af de stærkeste vindstrømme. Dette har været nødvendigt for at skabe den bedst mulige opholdskvalitet i byrummet.

Bygningerne omkring Stjernepladsen kommer i mange former og materialer. Det har i projektet været særligt vigtigt at bryde rummet ned i mindre enheder – flere små rum i rummet, som hver i sær har sine sammenhænge til de øvrige faciliteter omkring sig. I stueetagen af de tilstødende bygninger kommer cafeer og butikker med plads til udeservering. Midt på pladsen står ”Proppen”- Aalborgs mindste fælleshus – og mod sydvest opfører kunstner Betina Jung et større skulpturelt kunstværk. Indimellem disse fixpunkter slynger sig opholdsrum af varierende størrelse omgivet af rige og vilde beplantninger.

For at segmentere byrummet og skabe mindre opholdsrum, er den centrale del af pladsen er ”trykket ned” i terrænet. Dette for at give oplevelsen af en læmæssig ryg mod vinden fra fjorden. Pladsen anlægges i hårdtbrændte teglklinker i changerende varme gule og brune nuancer med cortenstål som afgrænsninger, og rummene møbleres med trekantede byrumsmøbler af træ samt mere klassiske borde og stole.

Vi ser meget frem til at besøge Stjernepladsen, når den står helt færdig!