Monthly Archives: August, 2022

Projekterende landskabsarkitekt til værdibaseret tegnestue

August 11th, 2022 Posted by Nyhed No Comment yet

Vi har travlt med en lang række store spændende projekter, hvorfor vi nu søger en erfaren projekterende landskabsarkitekt, som er nysgerrig, kreativ og ambitiøs.

BY+LAND udfører løsninger indenfor analyse, planlægning, turisme og landskabsarkitektur i alle skalaer – fra landskabsrådgivning og design på store landskabsanalyser over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse til konkret udformning og design af byrum som f.eks. havnepromenader, trafikarealer, bygader og pladser både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Vi rådgiver gennem alle projektfaser fra indledende analyser over idé- og konceptudvikling frem mod et detaljeret design, der danner grundlag for udførelsen. Ambitionen er at bidrage til det fælles miljø med formgivning, der mere end tilgodeser bygherres forventninger.

(more…)