Monthly Archives: May, 2021

Eftertanker – En platform for debat om byens udvikling

May 31st, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

“BY+LAND og Kvistgaard+HIRD har med deres event EFTERTANKER, skabt et rum hvor Aalborgs ildsjæle, initiativtagere og magthavere kan mødes, informere og debattere i åbent forum” (Kristina Kjærsgaard Hansen).

Sådan lød udmeldingen efter vi i januar 2020 afholdte vores første event i rækken af Eftertanker i samarbejde med Kvistgaard+HIRD under temaet ”Eventbaseret byudvikling – Byen som scene”. Ideen udsprang af de mange diskussioner og samtaler, som vi gennem tiden har haft på kontoret her i Kattesundet. Og da vi forsøgte at betragte det hele lidt oppefra, kunne vi se (more…)

Nøgleordet er værdiskabelse – Vores tilgang til udvikling af oplevelsesrige uderum til daginstitutioner og skoler

May 17th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

For børn spiller uderummet en særdeles vigtig rolle i deres udvikling. Børn får ikke bare kropslige, men også følelsesmæssige indtryk og oplevelser, når de leger og opholder sig udenfor. Uderummet er samtidig også et vigtigt pædagogisk rum, fordi børnene her kan få andre typer sansestimuli, end de gør, når de opholder sig indenfor. Samtidig er uderummet foranderligt på en anden måde end indenfor – det ændrer sig i takt med vinden, lyset, vejret og årstiderne, og derfor kan det hele tiden udforskes på ny og give nye sanseindtryk og oplevelser. I uderummet er det ofte de spontane oplevelser, der er dominerende, og derfor er det i udviklingen af uderum til børn vigtigt, at understøtte og fordre multifunktionalitet, variation (more…)

Hvorfor omdanner vi ikke byernes boldbaneanlæg til mangfoldige og biodiverse idrætslandskaber?

May 3rd, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

Spredt ud over hele Danmark findes de store grønne og åbne idrætsområder; idrætshaller med tilhørende boldbaneanlæg, der har placering i byerne – ofte i tilknytning til en skole med en sportsplads. De fleste af hallerne er fra 1970’erne og er derfor præget af en tid, hvor modernismen og funktionalismen var to dominerende tendenser. Dette ses også tydeligt i anlæggene, som fremstår monofunktionelle og friserede – boldbaner med klippet græs, så de er nemme (og billige) at vedligeholde. Ofte er områderne også omgivet af hegn og tætte beplantningsbælter, der virker ekskluderende for omgivelserne og byen. Dette bevirker desværre, at områderne tit fremstår ubenyttede, uinspirerende og lukkede. (more…)