Monthly Archives: October, 2020

Hørgården Plejeboliger – Den meningsfulde hverdag

October 23rd, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

I samarbejde med Friis & Moltke og Orbicon rådgivende ingeniører skal BY+LAND tegne udearealer for en ny tilbygning til plejehjemmet Hørgården i Aarhus Kommune. Der er tale om en tilbygning med 27 nye boliger – alle egnede til borgere med demens. Landskabsprojektet omfatter udarbejdelse af gårdrum, parkeringsareal til de 27 nye plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceanlæg. Projektet er udformet med særligt fokus på at skabe attraktive og genkendelige rammer med beboernes livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt og plejehjemmet som den funktionelle baggrund. (more…)

Sofiendalskolen – meget mere end en skole

October 22nd, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Fremtidens skole – aktiv medskabelse
Skolen som institution har altid fungeret på den samme måde – den er åben fra kl. 7.30-15, lærerne står op og underviser mens eleverne sidder på deres faste pladser i klasselokalet og lytter, den har lange gange, grå skolegårde, den er klasseinddelt og det meste af undervisningen foregår indenfor skolens vægge. Men fremtidens skole har andre behov. Den klassiske og traditionelle skole, som vi kender den, har behov for at blive gentænkt. 

Med den nye skolereform fra 2014 åbnes der op for, at skolen ikke længere er en fast defineret ramme omkring fagundervisning og klasser, men i højere grad er åben, flydende og legende. (more…)

Bjergby-Mygdal aktivitetsområde- aktiviteter for alle aldre i naturskønne omgivelser

October 19th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Hos By+Land er vi i fuld gang med at udarbejde en helhedsplan for Bjergby-Mygdal Idrætsforening, da de har et ønske at om åbne aktivitetsområdet omkring Bjergby-Mygdal Hallen op for byen og lokalområdet. Vi ser et stort potentiale i udviklingen af området med særligt fokus på natur, bevægelse og fællesskab – på tværs af generationer. Formålet med helhedsplanen er at skabe en samlet og gennemtænkt fortælling for området i samspil med byen.

(more…)

Tanker fra tegnestuen – Giv os naturen tilbage

October 9th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Mit navn er… Cecilie Skov og jeg arbejder med oplevelsesøkonomi og kommunikation hos BY+LAND.

For tiden tænker jeg meget på... at kalenderen nu har ramt oktober, og at vi nu er inde i efteråret. Årstiden skifter, hvilket er en oplagt mulighed for at tage ud og nyde naturens smukke farver, den køligere luft og for at få røde kinder. For tiden tænker jeg også meget på, hvor stor en betydning naturen har for mig og mit velbefindende – det er her jeg slapper af, får ny energi og det er her hvor jeg får de gode oplevelser. I en tid med Covid-19 har naturen kun fået en endnu større betydning – for mens alt andet har haft lukket, så er naturen åben for os alle, for naturen er et fælles åndehul i en svær tid. (more…)

BY+LAND, Friis & Moltke og Arne-Andersen Vrå vinder totalrådgivning på Syrenbakken

October 8th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Sammen med Friis & Moltke og Arne-Andersen Vrå har By+LAND vundet totalrådgivning på Syrenbakken. Totalrådgivningen omfatter rådgivning i hele processen – fra program til udførelse ved ombygningen af de nye plejeboliger Syrenbakken og de dertilhørende udearealer. I efteråret 2020 tager Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune fat på opførelsen af 32 boliger og udearealer for borgere med erhvervet hjerneskade og andre neurologiske lidelser. (more…)

Ane Maries Hus – et kreativt åndehul med rødder i landsbykulturarven

October 7th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Opgaven
I samarbejde med ildsjælene fra Støtteforeningen Ane Maries Hus har vi hos BY+LAND arbejdet med strategiudvikling, som har resulteret i en fornyet projektbeskrivelse, som foreningen kan anvende i det videre arbejde med fondsansøgninger. Derudover har vi hos BY+LAND udarbejdet visuelt materiale, som foreningen kan anvende i den videre inddragelsesproces.

Med kulturarven som fundament
Ane Maries Hus og dets omgivelser i landsbyen Vrensted i det vestlige Vendsyssel danner rammen om et projekt, som skal styrke og udvikle det unikke miljø omkring det smukke, bevaringsværdige Ane Maries Hus. Projektet er søsat af Støtteforeningen Ane Maries Hus, og visionen er at skabe nyt liv i de historiske rammer. (more…)

BY+LAND er med som landskabsrådgiver på stor renoveringsopgave i Viborg

October 6th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

By+Land er med som landskabsrådgiver i forbindelse med renovering af 3 afdelinger i Boligselskabet Viborg. Afdelingerne hører til Digterparken, og omfatter i alt 383 almene boliger. Det samlede anlægsbudget er på 370 mio kr. Norconsult er udpeget som totalrådgiver og DK2 som bygherrerådgiver. Det samlede projektforløb strækker sig fra medio 2020 til medio 2026.

Opgaven er en del af rammeaftalen for arkitekt- og ingeniørrådgivning som Norconult har indgået med Boligselskabet Viborg, som indeholder en mangfoldighed af ydelser. Blandt andet opgaver inden for udviklingsprojekter, projektudvikling, nybyggeri og renovering. By+Land er med som underrådgivere. (more…)

Prækvalifikation til nyt dagtilbud i Aarhus Kommune

October 5th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

I samarbejde med BJERG Arkitektur og EKJ Consulting Engineers A/S er BY+LAND blevet prækvalificeret til at byde på en ny dagtilbudsafdeling i Aarhus Kommune på Lokesvej i Åbyhøj. Det er et spændende projekt til vuggestue- og børnehavebørn med fokus på bæredygtighed og miljøer for børns udvikling, leg og læring.

Vi glæder os til at byde på opgaven.