Hørgården Plejeboliger – Den meningsfulde hverdag

I samarbejde med Friis & Moltke og Orbicon rådgivende ingeniører skal BY+LAND tegne udearealer for en ny tilbygning til plejehjemmet Hørgården i Aarhus Kommune. Der er tale om en tilbygning med 27 nye boliger – alle egnede til borgere med demens. Landskabsprojektet omfatter udarbejdelse af gårdrum, parkeringsareal til de 27 nye plejeboliger med tilhørende fælles- og serviceanlæg. Projektet er udformet med særligt fokus på at skabe attraktive og genkendelige rammer med beboernes livskvalitet som det centrale omdrejningspunkt og plejehjemmet som den funktionelle baggrund.

Der skal skabes kvalitative grønne udearealer med forskellige grader af offentlig- og privathed og forskelligartede aktiviteter der sikrer det gode hverdagsliv. I projektet er der stort fokus på beplantningensplanen med farvesætning og mindeskabelse. Plantevalget er inspireret af traditionelle, danske havebeplantninger, som vækker minder hos beboerne.

I udviklingen af plejecentrets udearealer er der fokus på, at skabe rammer der på en og samme tid favner beboernes forskellighed, sikrer tryghed og trivsel og øger livskvaliteten hos det enkelte individ. Med dette udgangspunkt har der været stort fokus på at skabe kvalitative uderum med forskellige grader af offentlig-/privathed og forskellige aktiviteter, som skal være med til at stimulere og skabe meningsfulde hverdagsoplevelser for beboerne.

Visualiseringer: Friis & Moltke