BY+LAND er med som landskabsrådgiver på stor renoveringsopgave i Viborg

By+Land er med som landskabsrådgiver i forbindelse med renovering af 3 afdelinger i Boligselskabet Viborg. Afdelingerne hører til Digterparken, og omfatter i alt 383 almene boliger. Det samlede anlægsbudget er på 370 mio kr. Norconsult er udpeget som totalrådgiver og DK2 som bygherrerådgiver. Det samlede projektforløb strækker sig fra medio 2020 til medio 2026.

Opgaven er en del af rammeaftalen for arkitekt- og ingeniørrådgivning som Norconult har indgået med Boligselskabet Viborg, som indeholder en mangfoldighed af ydelser. Blandt andet opgaver inden for udviklingsprojekter, projektudvikling, nybyggeri og renovering. By+Land er med som underrådgivere.Aftalen omfatter landskabsrådgivning ved både større og mindre renoveringer af boligafdelinger samt ved opførelsen af flere nye boligbebyggelser.

Digterparkens afdelinger er velfungerende med en høj vedligeholdelsesstandard, og det skal sikres at afdelingerne også i fremtiden kan tilbyde attraktive, tidssvarende, oplevelsesrige og konkurencedygtige boliger og uderum.

Vi ser frem til et godt og spændende samarbejde.