Monthly Archives: November, 2020

Ungdomsboliger i Nykøbing

November 30th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Morsø Kommune og Boligselskabet Nykøbing Mors opfører 43 ungdomsboliger i Nykøbing. Ungdomsboligerne planlægges opført ved Tranevej i tilknytning til de nærtliggende uddannelsesinstitutioner og Morsø Multipark. Her er det tanken at anvende en tidli­gere institutionsbygning til boligformål og med mulighed for udlej­ning af værelser, vandrehjem og lignende. Samtidig har der været et ønske om at muliggøre etablering af ungdomsboliger i Nykøbing, der skal kunne bidrage til et attraktivt studie- og ungemiljø.

(more…)

Fenris Allé – Fællesskabende familieboliger i Godthåb

November 11th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Himmerland Boligforening etablerer en ny afdeling på Fenris Allé i Godthåb syd for Aalborg. Den nye afdeling omfatter 24 familieboliger fordelt på etagebyggeri og rækkehuse. Afdelingen skal disponeres som en åben firlænget gård, så der mellem bygningerne opstår et intimt fælles gårdrum, som langs boligerne afsluttes med mindre private opholdsarealer – primært terrasser. Bebyggelsen er udformet med afsæt i ønsket om at skabe et stærkt fællesskab. Fælleshuset bliver derfor en central og væsentlig del af bebyggelsen.

I samarbejde med bygherrerådgiver Norconsult skal BY+LAND skabe udearealerne til de nye familieboliger. Den nye bebyggelse på Fenris Allé vil bestå af senioregnede boliger (more…)

Nyt bæredygtigt børnehus på Palleskærvej i Hjørring midtby

November 9th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Hjørring Kommune opfører ny daginstitution i Hjørring midtby. BY+LAND, BJERG Arkitektur, Cowi har vundet opgaven. Det nye børnehus skal være bæredygtigt og grønt og har udsigt til en DGNB Guld-certificering.

Hjørring Kommune opfører en ny daginstitution beliggende på Palleskærvej 4-8 i Hjørring. Børnehuset opføres med et bruttoareal på ca. 2000 m², til i alt 185 børn og 40 medarbejdere.

Bæredygtighed spiller en central rolle i det nye børnehus i Hjørring. Der ønskes en ny bygning som skal DGNB-certificeres til guld, med stor fokus på de 17 verdensmål (more…)

CAMP NOW – Building outdoor capacity

November 5th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Sammen med Kvistgaard+HIRD og Thybo & Co er vi hos BY+LAND blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udarbejdelse af udviklingsplaner til Camp Now. Camp Now er et projekt, som kombinerer en målrettet udviklingsindsats af campingproduktet med en ny brandingindsats. Formålet er, at bidrage til en gennemgribende transformation, så campingproduktet i endnu højere grad bliver en populær og attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor overnatning. 

Bæredygtighed og outdoor-oplevelser vinder mere og mere indpas i vores valg af ferieform – særligt som en følge af Covid-19.

(more…)

Tanker fra tegnestuen – Stof til eftertanke

November 4th, 2020 Posted by Uncategorised No Comment yet

Mit navn er… Helene Dalsgaard, og jeg er studentermedhjælper hos BY+LAND og så studerer jeg Arkitektur og design på Aalborg Universitet.

For tiden tænker jeg meget på… hvordan jeg kan mærke at det bliver koldere omkring mig i takt med at dagene aftager i længde og skyggerne bliver lange. Jeg forbereder mig på at gå de kolde måneder i møde, med ansigtet rettet mod efterårssolen på min altan, en hue om ørene og en kop kaffe i hånden. Med oktober lagt bag os, tænker jeg på en måned, hvor Covid-19 igen har vist sig at være en utilregnelig størrelse, hvis udvikling er umulig at forudsige. Vi mærker, som i foråret, hvordan vi hver især igen må tænke i nye løsninger for, hvordan vi håndterer hverdagen. (more…)