Ungdomsboliger i Nykøbing

Morsø Kommune og Boligselskabet Nykøbing Mors opfører 43 ungdomsboliger i Nykøbing. Ungdomsboligerne planlægges opført ved Tranevej i tilknytning til de nærtliggende uddannelsesinstitutioner og Morsø Multipark. Her er det tanken at anvende en tidli­gere institutionsbygning til boligformål og med mulighed for udlej­ning af værelser, vandrehjem og lignende. Samtidig har der været et ønske om at muliggøre etablering af ungdomsboliger i Nykøbing, der skal kunne bidrage til et attraktivt studie- og ungemiljø.

I samarbejde med Friis & Moltke skal vi hos BY+LAND skabe udearealerne til de nye ungdomsboliger. I det åbne landskab som forbinder Morsø Multipark med Søgrunden mod nord placeres de to boenheder, som to fritliggende længer. Området skal bindes sammen af åbne stisystemer med mulighed for ophold, rekreative oplevelser og fysisk udfoldelse. 

Visualiseringer: Friis & Molkte