Sporbyen Scandia – med udgangspunkt i stedets ånd

Som bygherrerådgiver i anlægsfasen af nye byområder er det altid en fornøjelse at se stedet, byrummet og landskaberne få liv. Det er her, vi kan se, hvordan vores anbefalinger kan skabe merværdi, nye mødesteder og fællesskaber. Et af disse steder er Sporbyen Scandia i Randers, hvor vi nu på 5. år er involverede i den kontinuerlige udviklingsproces det er, at udvikle 21 hektar skøn industrikultur til ny bæredygtig, kreativ og oplevelsesrig bydel.

BY+LAND har været med i hele processen – fra det allerførste værdi- og visionsgrundlag og udarbejdelse af den første lokalplan til design af parker, pladser og torve i den nye bydel. Sporbyen Scandia er en helt ny bydel, der vokser frem mellem Randers og Dronningborg, som får sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie.

Siden den dag hvor bygherre Steen Jørgensen udviste os den store tillid at invitere os med ind på den gamle fabriksgrund lige udenfor centrum af byen, har vi haft en del af Sporbyen på tegnebrættet. Togvognsfabrikken Scandia, hvorfra utallige nye DSB togvogne i tidens løb er rullet ud på det danske jernbanenet, var lukket ned og stod åben for store drømme og visioner. Området har gennem de seneste årtier markant ændret karakter og udtryk, og det er netop det, som gør Sporbyen interessant og levende.

“Den overordnede tanke med Sporbyen Scandia er at skabe en tæt og
mangfoldig bydel med urban karakter og mulighed for et godt og grønt byliv.”

Med udgangspunkt i stedets ånd
Sammen med udviklingsselskabet Sporbyen Scandia så vi et stort potentialet i at transformere stedet til en divers, mangfoldig og blandet bydel med udgangspunkt i en særlig “Sporbyen ånd” og en samlet kernefortælling – at turde velkomme det anderledes, de bæredygtige initiativer og den respektfulde udvikling af stedets særlige bevaringsværdier. Det har resulteret i et spændende og varieret mix af forskellige funktioner der har taget udgangspunkt i områdets særlige industrikarakter – som f.eks. togrestaurant, urban kunst, seniorbofællesskaber, makerspace, containerliving, og tanker om at hvordan vilde planter kan  eksistere side om side med mere traditionelle bebyggelser.

Historisk opmærksomhed er med til at skabe identitet og karakter og indskriver gamle bygninger i den nye værdisætning af området. Sporbyen er kendetegnet ved interessante kontraster mellem tidligere tiders industriarkitektur, moderne arkitektur og grønne frirum. Det uforfinede, skæve, finurlige og anderledes er budt velkommen – både for funktioner og rumdannelser.

Kontinuerlig udvikling
De sammenbindende offentlige byrum ser dagens lys lidt efter lidt, og vi glæder os hver gang over at se det fysiske aftryk af vores nære, ærlige og løsningsorienterede samarbejde med bygherre.

”SporbyenScandia skal være en levende, kreativ bydel med sin egen identitet, båret af stedets unikke industrielle historie. Som en ny bydel med boliger, erhverv, offentlige formål og rekreative rum skal SporbyenScandia være med til at løfte en betydelig befolkningstilvækst i Randers”. Du kan læse mere om projektet her: https://sporbyenscandia.dk

Sporbyen Scandia Instagram: https://www.instagram.com/SporbyenScandia/