Posts by gitte

Projekterende landskabsarkitekt til værdibaseret tegnestue

August 11th, 2022 Posted by Nyhed No Comment yet

Vi har travlt med en lang række store spændende projekter, hvorfor vi nu søger en erfaren projekterende landskabsarkitekt, som er nysgerrig, kreativ og ambitiøs.

BY+LAND udfører løsninger indenfor analyse, planlægning, turisme og landskabsarkitektur i alle skalaer – fra landskabsrådgivning og design på store landskabsanalyser over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse til konkret udformning og design af byrum som f.eks. havnepromenader, trafikarealer, bygader og pladser både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Vi rådgiver gennem alle projektfaser fra indledende analyser over idé- og konceptudvikling frem mod et detaljeret design, der danner grundlag for udførelsen. Ambitionen er at bidrage til det fælles miljø med formgivning, der mere end tilgodeser bygherres forventninger.

(more…)

Vundet: Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med udviklingen af masterplan til Port of Aalborg A/S

July 5th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Sammen med WSP, Andreasen & Hvidberg og INSUCO har vi hos BY+LAND vundet rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med udviklingen af en masterplan til Port of Aalborg A/S. Ønsket er at udarbejde en masterplan for udviklingen af de ubebyggede arealer omkring Østhavnen. Dette skal gøres ud fra en bæredygtig tankegang, hvor der er stort fokus på både industrielle og menneskelige symbioser og synergier.

Vi er enormt stolte af at være en del af et så ambitiøst projekt, og vi ser meget frem til et godt og tæt samarbejde.

Silkeborg i vækst

June 30th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

I Silkeborg er behovet for nye boligområder presserende, og nye store bydele med boliger skyder op i udkanten af byen. Med dette følger også behovet for et større dagtilbud for områdernes mindste, og i den forbindelse indleder vi hos BY+LAND i disse dage arbejdet med behovsafklaring og ønskerne til de nye rammer for børnenes udeliv i de to nye børnehuse, som skal opføres i henholdsvis Funder og Balle.

Vi faciliterer en intens inddragelsesproces med brugerne samt bygherre, med fokus på at udvikle et oplevelsesdesign i børnehøjde. Dernæst følger en iterativ skitseringsproces, hvor krav, behov og ønsker afdækkes lag for lag. Udearealerne udføres som selvstændige entrepriser, og vi ser meget frem til at aflevere de færdigprojekterede tegninger i den nære fremtid. (more…)

Landskabsprojekt for Kulturkvarteret på Østre Havn i Aalborg

June 29th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Hos BY+LAND skal vi sammen med bygherre A. Enggaard udarbejde landskabsprojekt for de udendørs opholdsrum indenfor byggefelt A på Østre Havn i Aalborg – Kulturkvarteret. Området er placeret tæt ved Limfjorden ved siden af Musikkens Hus og langs Østerå og Nyhavnsgade i Aalborg centrum og huser i dag den karakteristiske blå silo med tilhørende pumpehus.

Her opføres etageboliger og erhvervsbyggeri og i krydsfeltet mellem de forskellige funktioner skal det landskabelige greb sikre gode forudsætninger for udendørs ophold i mindre gårdrum og opholdszoner. (more…)

Sporbyen Scandia – med udgangspunkt i stedets ånd

June 18th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Som bygherrerådgiver i anlægsfasen af nye byområder er det altid en fornøjelse at se stedet, byrummet og landskaberne få liv. Det er her, vi kan se, hvordan vores anbefalinger kan skabe merværdi, nye mødesteder og fællesskaber. Et af disse steder er Sporbyen Scandia i Randers, hvor vi nu på 5. år er involverede i den kontinuerlige udviklingsproces det er, at udvikle 21 hektar skøn industrikultur til ny bæredygtig, kreativ og oplevelsesrig bydel.

BY+LAND har været med i hele processen – fra det allerførste værdi- og visionsgrundlag og udarbejdelse af den første lokalplan til design af parker, pladser og torve i den nye bydel. Sporbyen Scandia er en helt ny bydel, der vokser frem mellem Randers og Dronningborg, som får sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie. (more…)

Prækvalificering – Rammeaftale om totalrådgivning med FællesBo i Herning

June 7th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

I samarbejde med totalrådgiver Norconsult A/S er BY+LAND prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen omfatter gennemførelse af helhedsplaner og andre byggeprojekter vedrørende almene boliger i boligforeningen. Opgaven omfatter renoverings- og ombygningsprojekter samt nybyggeri.

Gennem de næste år står boligforeningen FællesBo over for at gennemføre en række omfattende og forskelligartede helhedsplaner. (more…)

Når BIM skaber oplevelser i landskabet

June 2nd, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Graphisoft Center har interviewet indehaver af BY+LAND, Gitte Christensen, om overgangen fra 2D til 3D, hvordan BIM effektiviserer processen og landskabsarkitekturens iboende bæredygtighed.

“Der er mange fordele i at have alt samlet i et program som Archicad. Vi har f.eks. udfaset både AutoCAD og Illustrator. En anden fordel er, at det er meget nemmere at printe i Archicad, lave DWG-, PDF- og IFC-filer. Revisionsværktøjet er også smart og med LAND4 v2, hvor koterne kan opdeles i underkategorier, så slipper vi for at styre dem på (more…)

Eftertanker – En platform for debat om byens udvikling

May 31st, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

“BY+LAND og Kvistgaard+HIRD har med deres event EFTERTANKER, skabt et rum hvor Aalborgs ildsjæle, initiativtagere og magthavere kan mødes, informere og debattere i åbent forum” (Kristina Kjærsgaard Hansen).

Sådan lød udmeldingen efter vi i januar 2020 afholdte vores første event i rækken af Eftertanker i samarbejde med Kvistgaard+HIRD under temaet ”Eventbaseret byudvikling – Byen som scene”. Ideen udsprang af de mange diskussioner og samtaler, som vi gennem tiden har haft på kontoret her i Kattesundet. Og da vi forsøgte at betragte det hele lidt oppefra, kunne vi se (more…)

Nøgleordet er værdiskabelse – Vores tilgang til udvikling af oplevelsesrige uderum til daginstitutioner og skoler

May 17th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

For børn spiller uderummet en særdeles vigtig rolle i deres udvikling. Børn får ikke bare kropslige, men også følelsesmæssige indtryk og oplevelser, når de leger og opholder sig udenfor. Uderummet er samtidig også et vigtigt pædagogisk rum, fordi børnene her kan få andre typer sansestimuli, end de gør, når de opholder sig indenfor. Samtidig er uderummet foranderligt på en anden måde end indenfor – det ændrer sig i takt med vinden, lyset, vejret og årstiderne, og derfor kan det hele tiden udforskes på ny og give nye sanseindtryk og oplevelser. I uderummet er det ofte de spontane oplevelser, der er dominerende, og derfor er det i udviklingen af uderum til børn vigtigt, at understøtte og fordre multifunktionalitet, variation (more…)

Hvorfor omdanner vi ikke byernes boldbaneanlæg til mangfoldige og biodiverse idrætslandskaber?

May 3rd, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

Spredt ud over hele Danmark findes de store grønne og åbne idrætsområder; idrætshaller med tilhørende boldbaneanlæg, der har placering i byerne – ofte i tilknytning til en skole med en sportsplads. De fleste af hallerne er fra 1970’erne og er derfor præget af en tid, hvor modernismen og funktionalismen var to dominerende tendenser. Dette ses også tydeligt i anlæggene, som fremstår monofunktionelle og friserede – boldbaner med klippet græs, så de er nemme (og billige) at vedligeholde. Ofte er områderne også omgivet af hegn og tætte beplantningsbælter, der virker ekskluderende for omgivelserne og byen. Dette bevirker desværre, at områderne tit fremstår ubenyttede, uinspirerende og lukkede. (more…)