Nøgleordet er værdiskabelse – Vores tilgang til udvikling af oplevelsesrige uderum til daginstitutioner og skoler

For børn spiller uderummet en særdeles vigtig rolle i deres udvikling. Børn får ikke bare kropslige, men også følelsesmæssige indtryk og oplevelser, når de leger og opholder sig udenfor. Uderummet er samtidig også et vigtigt pædagogisk rum, fordi børnene her kan få andre typer sansestimuli, end de gør, når de opholder sig indenfor. Samtidig er uderummet foranderligt på en anden måde end indenfor – det ændrer sig i takt med vinden, lyset, vejret og årstiderne, og derfor kan det hele tiden udforskes på ny og give nye sanseindtryk og oplevelser. I uderummet er det ofte de spontane oplevelser, der er dominerende, og derfor er det i udviklingen af uderum til børn vigtigt, at understøtte og fordre multifunktionalitet, variation og høj legeværdi. Dette gøres gennem alsidighed og bredde i funktioner.

I vores arbejde med daginstitutionerne handler det om at understøtte børnenes mod og lyst til fællesskab, inklusion af alle, forståelse for dannelse, selvforståelse og gode handlemønstre. Derudover handler det om at skabe funktioner som styrker barnets deltagelseskompetencer, og her anvender vi æstetik (sanselig perception) som motivator for deltagelse. Kort sagt, så er formålet med vores arbejde at skabe indsigt gennem kropsligt nærvær og skabe flertydige oplevelsespotentialer. Det samme gør sig selvfølgelig gældende for eksempelvis udviklingen af uderum til skoler, men der handler det i højere grad om også at koble de faglige aspekter til udviklingsprocessen.

Nøgleordet er værdiskabelse – brugerdrevet innovation
Hos BY+LAND har vi udviklet mange forskelligartede uderum til børn i forskellige aldre. Her kan blandt andet nævnes Børnehaven Karolinelund i Aalborg, Stensagerskolen i Aarhus, Ørum Skole og Børnehus og Børnehuset Palleskærvej i Hjørring. Fællesnævneren for dem alle er, at skabe et godt og naturligt flow og god synergi både mellem inde og ude men også mellem funktioner og udeområder. Det er der som sådan ikke noget nyt i. Det nye er vores tilgang til udviklingen af uderummene. Tilgangen bygger på teorier om oplevelsesdesign: brugerrejsen, spændingskurven, balancen mellem evner og udfordringer, sansemodellen, den følelsesmæssige påvirkning og oplevelsestyperne. Nøgleordet i arbejdet med oplevelsesdesign er værdiskabelse, og forskellige projekter bygger på forskellige former for værdiskabelse. For at kunne udvikle værdiskabende projekter er det helt essentielt at sætte brugerne i fokus for designprocessen – for de er eksperter i den bedste oplevelse for dem.

Inddragelsesprocessen er altid en formgivende proces, og de bedste projekter er dem, der er interdisciplinære. Vi er altid meget bevidste om, at vi ikke kan designe en bestemt oplevelse, men at vi derimod designer til en oplevelse. Ved at centrere udviklingsprocessen omkring oplevelser og værdiskabelse er målet at skabe oplevelsessituationer, der er med til at tilbyde værdi for brugerne. Oplevelser kræver brugernes aktive indsats, og det gør sig gældende, at en oplevelse ikke er ens for to personer.

En oplevelsesbaseret tilgang til landskabsarkitektur 
Når vi skaber oplevelsesrige uderum til daginstitutioner og skoler arbejder vi med oplevelser i forskellige zoner. Antallet af zoner afhænger af det enkelte projekt, og i alle zoner gælder det at koble sansning, læring, væren og gøren. Derudover arbejder vi med forskellige oplevelsestyper, virkemidler og funktioner – igen er disse specifikke for det enkelte projekt. Det færdige oplevelsesdesign skal fremstille interessante og relevante oplevelser, der påvirker brugeren på et fysiologisk, emotionelt og kognitivt plan. På den måde får vi skabt levende og sansende uderum.

Referenceprojekter 

Sofiendalskolen, Aalborg Kommune
http://www.byplusland.dk/essential_grid/sofiendalskolen-aalborg-kommune/

Stensagerskolen, Aarhus Kommune
http://www.byplusland.dk/essential_grid/stensagerprojektet-aarhus-kommune/

Arnbjerg Børnehus, Viborg Kommune
http://www.byplusland.dk/essential_grid/arnbjerg-bornehus-viborg-2019/

Ørum Skole og Børnehus, Viborg Kommune
http://www.byplusland.dk/essential_grid/orum-skole-og-bornehus-viborg-kommune-2019/

Børnehuset Palleskærvej, Hjørring Kommune
http://www.byplusland.dk/essential_grid/bornehuset-palleskaervej-hjorring-kommune-2020/

Inspirationsbillederne er fra Pinterest