Arnbjerg Børnehus – Viborg 2019

February 11th, 2019 Posted by No Comment yet

Få kilometre syd for centrum af Viborg skyder en ny bydel op med mange nye boliger, grønne områder og god infrastruktur. I planen realiseres nu det nye Arnbjerg Børnehus som den af den nye bæredygtige bydel.

BY+LAND er landskabsarkitekter på opgaven der skal indvies i begyndelsen af 2021 og kommer til at huse 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn samt ca. 30 personaler på de ca. 1600 m2 med omkringliggende naturlegeplads.

I god dialog med Viborg Kommune og den nedsatte styregruppe er projektet udviklet med henblik på at skabe både rum til store armbevægelser og naturrum til fordybende leg, arealer som opfordrer til at fart og leg, samt afskærmede områder, hvor den stille leg kan udfolde sig.

Legepladsarealerne, som er indrettet med mulighed for at aflukke vuggestuens arealer, knyttes sammen af en slyngende sti, som bevæger sig gennem det kuperede terræn syd, øst og vest for børnehuset. Beplantningsvalget understøtter behovet for en styrket biodiversitet og med udgangspunkt i, at den enkelte plante skal bidrage med lege- og oplevelsesværdi i forbindelse med det pædagogiske arbejde med naurforståelse.

Nord og øst for huset anlægges en rummelig parkeringsplads, som med ekstra bredde p-båse samt fokus på hurtig adgang til fortovsarealer, skal gøre afleverings- og afhentningssituationen så smidig og sikker som mulig.

I projektet håndteres alt overflade- og tagvand hovedsagligt på grunden i form af faskiner og regnbede. Eventuelt overløb ifm. skybrud sikres til regnvandsbassiner anlagt fælles for hele Arnbjerg-bydelen.

Der er desuden etableret mulighed for, at tagvandet delvist kan afkobles systemet via gennemsigtige tagnedløb og i stedet anvendes til vandlege.

BY+LAND har skitseret projektforslag og efterfølgende lavet udbudsmateriale til projektet i samarbejde med Norconsult-KAAI A/S til udbud i fagentreprise i efteråret 2019.

 

Bygherre: Viborg Kommune

The comments are closed.