Stensagerprojektet, Aarhus Kommune, 2020

July 12th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land er i samarbejde med RUM, MOE og specialkonsulent Rie Ollendorff totalrådgiver på udviklingen af Stensagerprojektet i Aarhus Kommune. Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. Dette sætter store krav til udvikling og processen – både inde og ude. Med øje for de mange brugere i byggeriet skal der skabes gode flows og trygge rammer, som støtter oplevelsen af det nære miljø i det store. Samtidig skal der skabes gode vilkår for fælles brug og dobbeltudnyttelse af særlige faciliteter.

By+Land er landskabsrådgiver på udvikling af uderummene. I udviklingen af disse har vi anvendt en oplevelsesbaseret tilgang, som sætter brugerne og deres oplevelser i centrum. Formålet med dette er at tilgå udviklingsprocessen fra børnenes øjenhøjde samt fokusere på disses følelser og oplevelser. På den måde bliver outputtet relevant, aktuelt og lokalt forankret.

Projektet er unikt i Aarhus og stiler mod at være et foregangseksempel på området. Universelt design er et fremtrædende tema i projektet, hvor både generelle løsninger og velfærdsteknologi skal medvirke til ligeværdighed, højest mulige grad af selvhjælp og selvstændighed, bedst muligt arbejdsmiljø for personalet og udnyttelse af læringspotentiale.

I konceptualiseringen har fokus været på at skabe mindre oplevelseszoner med forskellige oplevelsestyper, legeværdier, deltagelsesgrader og samspilsoplevelser. En variation af disse er med til at skabe et samlet og harmonisk oplevelsesrum. Som gennemgående elementer arbejder vi med genkendelighed og sanselighed – både i form at specielle uderum (hjerterum og snoezelrum), kantzoner og beplantning. For brugergruppen er genkendelighed og sanselighed essentielle nøgleord, og derfor er disse gennemgående for hele udviklingsprocessen.

Bygherre: Aarhus Kommune

Samarbejdspartnere: RUM (totalrådgiver), MOE (ingeniør), Rie Ollendorff (specialkonsulent), Ulla Sparholt (ergoterapeut) og Hanne Kolls (psykomotoriskterapeut)

Visualiseringer: RUM

Tags: , , , , , , , , , , , ,

The comments are closed.