Sofiendalskolen – Aalborg Kommune, 2020

July 17th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land har udarbejdet en helhedsplan for Sofiendals Skolens udearealer i forbindelse med udviklingen og omdannelsen af skolens udearealer. Visionen er at skabe aktive og moderne lærings- og bevægelsesrum samt kreative mødesteder for skolens elever og lærere, men også for lokalsamfundet og kvarterets beboere. På den måde vil skolen naturligt indgå som et nyt mødested for kvarterets beboere.

BY+LAND faciliterer hertil en omfattende inddragelsesproces med de mange brugere, herunder lærere, elever, forældre og repræsentanter fra bydelen. I udviklingsprocessen har vi haft særligt fokus på skabe en samlet og gennemtænkt fortælling centreret omkring oplevelser. Vores tilgang afdækker stemninger, atmosfærer og følelser som middel til at lave kontekstrelevante og aktuelle brugercentrerede helheds- og udviklingsplaner. På den måde får vi skabt et koncept omkring sammenhængende oplevelsesrum som tilgodeser forskellige behov, og som skaber rum til personlige oplevelser for brugerne.

Planen tager naturligt afsæt i den nye lærerplan, hvor 25 % af undervisningen skal foregå uden for skolens mure. De nye udearealer skal dermed, udover gode legemuligheder og mødesteder, skabe mulighed for udendørs læringsmiljøer. I planen er der derfor stor fokus på kantzonerne og relationen mellem aktiviterne indendørs og udendørs.

I helhedsplanen har vi haft særligt fokus på at skabe et nyt flow omkring skolen. Dette omfatter en åbning af skolens område for lokalsamfundet, og en udfoldelse af det store grønne idrætsrum til åbent byrum. Endvidere har vi anvendt beplantning og belægning aktivt og på legende måder i samspil med en bearbejdning af terrænet for at skabe oplevelsesrum. Målet med helhedsplananen er at skabe en samlet og gennemtæmkt fortælling for skolen og bydelen.

Bygherre: Aalborg Kommune

Tags: , , , , , , ,

The comments are closed.