Børnehuset Palleskærvej – Hjørring Kommune, 2020

July 13th, 2020 Posted by No Comment yet

By+Land skal i samarbejde med BJERG Arkitektur og Cowi udvikle det nye Børnehus på Palleskærvej i Hjørring Kommune. By+Land er landskabsrådgiver for udearealerne. Stedet skal danne rammerne om en meningsfuld hverdag for ca. 185 vuggestue- og børnehavebørn samt børn tilknyttet specialafsnittet Viben. Personalet i huset udgør ca. 40 fuldtidsstillinger.

I udviklingen af udearealerne har vi i forbindelse med legepladskoncepterne haft særligt fokus på at skabe en gennemgående hovedsti, som sammenbinder alle lege- og opholdsområder. Legepladsen er indrettet i mindre oplevelseszoner og sektionering/landskabelig tematisering med forskellige aktiviteter og funktioner – eksempelvis nærzoner, udekrea, bakkelandskaber, børnepist, udflugtsskoven, urskoven, street games og klatremiljøer. Disponeringen i oplevelseszoner er med til at sikre tryghed, overblik og åbenhed – både for medarbejdere og børn.

I projektet er der et særligt højt fokus på bæredygtighed. Derfor skal Børnehuset omgives af et frodigt og grønt areal, som gør udeopholdet komfortabelt, smukt at se på, røre ved og lære noget om. Som overordnet princip udvælges planterne med særligt henblik på, at projektet bidrager til at højne landets biodiversitet til glæde for både insekter og dyr – og børn. På den måde kan børnehuset aktivt være med til at understøtte børnenes naturglæde og “uddanne” små ambassadører for en oplevelsesrig dansk natur.

Som udgangspunkt bevares mest muligt at den nuværende beplantning. Der arbejdes med tiltag som planternes legeværdi, sanselighed, årstidsvariation, overvejende hjemmehørende planter for at understøtte insekt- og dyreliv, robusthed og multifunktionelle naturmaterialer som eksempelvis stendynger, kvasbunker og døde træer. Ovenstående er med til at fremme stedets biologiske mangfoldighed og understøtter samtidig udemiljøets oplevede komfort.

Bygherre: Hjørring Kommune

Tags: , , , , , , ,

The comments are closed.