Oplevelsesbaseret workshop på Stensagerskolen i Aarhus

D. 8. januar afholdte vi workshop med fokus på udearealer og uderum på Stensagerskolen i Aarhus sammen med RUM. Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. Udover skole og daginstitution vil de fremtidige rammer indeholde en specialtandlæge, en eksisterende almen skoletandlæge og foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Da brugergruppen er kompleks og sammensat, stiller det mere gennemgribende krav til inddragelsesprocessen i udviklingen af Stensagerskolen og tilhørende udearealer og uderum. Hos BY+LAND har vi i samarbejde med Kvistgaard+HIRD udviklet værktøjet eXDB Planning, som er et samtaleværktøj baseret på seks oplevelsesteorier. Dette kommer vi til at dele meget mere om i nær fremtid.

Workshoppen havde til formål at afdække hvilke oplevelser man som forældre og barn skal have, når man ankommer til Stensagerskolen. Derudover havde vi fokus på, hvad det optimale er for børnene i relation til udearealer og uderum – både hvad angår funktioner men også hvilke emotionelle aspekter der er centrale for netop dette projekt.