BY+LAND er prækvalificeret til Ørum Skole og Børnehus

Sammen med Norconsult A/S er vi prækvalificeret til totalrådgivning på Ørum Skole og Børnehus i Viborg Kommune. Totalrådgivningen omfatter rådgivning i hele processen – fra program til udførelse ved til- og ombygningen af Ørum Skole og opførelsen af nyt Ørum Børnehus og de dertilhørende udendørs læringsselementer.

Hos BY+LAND er vi hjemmevante i at tegne udearealer til både børnehaver og skoler, og har efter mange projekter opnået stor erfaring med udfordringerne og potentialerne tilknyttet uderum til børn. Når vi tegner uderum til skoler og børnehaver, er vores vision altid at skabe varierende grønne uderum, hvor sansning, leg, og gode opholdsmuligheder er i fokus.