NYE VISIONER I KONGERSLEV

BY+LAND skal i foråret hjælpe Kongerslev med at udarbejde en samlet strategi for byens fremtidige udvikling, som skal sætte fokus på Kongerslev som en attraktiv bosætningsby. Strategien udarbejdes i et tæt samarbejde med byens borgere, og BY+LAND faciliterer en proces, hvor borgerne er med til at definere, hvilke konkrete indsatser, der skal være med til at udvikle Kongerslev i en ny, fælles retning. Målet er at skabe en stærk, fælles vision og strategi, hvor byens stedbundne kvaliteter og potentialer fremhæves og styrkes.