Monthly Archives: May, 2017

OMRÅDEFORNYELSE I THY

May 8th, 2017 Posted by Nyhed No Comment yet

Vi hjælper Thisted Kommune og borgerne i Bedsted og Morup Mølle med at omdanne i alt 7 mindre pladser og grønne byrum, som en del af den igangværende områdefornyelse. Ét af områderne ligger centralt i Bedsted, hvor (more…)

NYE VISIONER I KONGERSLEV

May 1st, 2017 Posted by Nyhed No Comment yet

BY+LAND skal i foråret hjælpe Kongerslev med at udarbejde en samlet strategi for byens fremtidige udvikling, som skal sætte fokus på Kongerslev som en attraktiv bosætningsby. Strategien udarbejdes i et tæt samarbejde med byens borgere, og BY+LAND faciliterer en proces, hvor (more…)