Fremtidens skole – aktiv medskabelse Skolen som institution har altid fungeret på den samme måde – den er åben fra kl. 7.30-15, lærerne står op og underviser mens eleverne sidder på deres faste pladser i klasselokalet og lytter, den har lange gange, grå skolegårde, den er klasseinddelt og det meste af undervisningen foregår indenfor skolens […]

Hos By+Land er vi i fuld gang med at udarbejde en helhedsplan for Bjergby-Mygdal Idrætsforening, da de har et ønske at om åbne aktivitetsområdet omkring Bjergby-Mygdal Hallen op for byen og lokalområdet. Vi ser et stort potentiale i udviklingen af området med særligt fokus på natur, bevægelse og fællesskab – på tværs af generationer. Formålet med helhedsplanen […]

Sammen med Friis & Moltke og Arne-Andersen Vrå har By+LAND vundet totalrådgivning på Syrenbakken. Totalrådgivningen omfatter rådgivning i hele processen – fra program til udførelse ved ombygningen af de nye plejeboliger Syrenbakken og de dertilhørende udearealer. I efteråret 2020 tager Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune fat på opførelsen af 32 boliger og udearealer for borgere med […]

Opgaven I samarbejde med ildsjælene fra Støtteforeningen Ane Maries Hus har vi hos BY+LAND arbejdet med strategiudvikling, som har resulteret i en fornyet projektbeskrivelse, som foreningen kan anvende i det videre arbejde med fondsansøgninger. Derudover har vi hos BY+LAND udarbejdet visuelt materiale, som foreningen kan anvende i den videre inddragelsesproces. Med kulturarven som fundament Ane […]

By+Land er med som landskabsrådgiver i forbindelse med renovering af 3 afdelinger i Boligselskabet Viborg. Afdelingerne hører til Digterparken, og omfatter i alt 383 almene boliger. Det samlede anlægsbudget er på 370 mio kr. Norconsult er udpeget som totalrådgiver og DK2 som bygherrerådgiver. Det samlede projektforløb strækker sig fra medio 2020 til medio 2026. Opgaven er […]