Bjergby-Mygdal aktivitetsområde- aktiviteter for alle aldre i naturskønne omgivelser

Hos By+Land er vi i fuld gang med at udarbejde en helhedsplan for Bjergby-Mygdal Idrætsforening, da de har et ønske at om åbne aktivitetsområdet omkring Bjergby-Mygdal Hallen op for byen og lokalområdet. Vi ser et stort potentiale i udviklingen af området med særligt fokus på natur, bevægelse og fællesskab – på tværs af generationer. Formålet med helhedsplanen er at skabe en samlet og gennemtænkt fortælling for området i samspil med byen.

Helhedsplanen
I helhedsplanen har vi især fokus på ankomsten samt de nære og fjerne udearealer. Ankomsten er det første møde med aktivitetsområdet for besøgende udefra, så her arbejdes med elementer som vækker nysgerrigheden og inviterer brugerne indenfor – et særligt sted man husker. De nære udearealer skal være områdets nye samlingspunkt og mødested – det er her de formelle og uformelle møder finder sted, og derfor arbejdes med elementer som inviterer til ophold og fællesskab, samt forbinder ude og inde. 
I de fjerne udearealer handler det om at skabe sammenhængskraft – både i aktivitetsområdet men i høj grad også med resten af byen og lokalsamfundet. Vi har i udviklingen af aktivitetsområdet fokus på sensoriske, oplevelsesmæssige og følelsesmæssige elementer. Det betyder, at det er stemninger, atmosfærer og flows som er styrende for udviklingen af de fysiske rammer – de enkelte rum i aktivitetsområdet bliver til oplevelsesrum. 

Lokale ildsjæle
Projektet er i høj grad båret af de interessenter og ildsjæle, som findes i Bjergby-Mygdal. De er initiativtagerne og drivkraften bag realiseringen af projektet, og samarbejdet er en sand fornøjelse. Der er flere spændende projekter igang i byen – blandt andet omkring Aktivitetshuset Solhjem med stierne i Præstegårdsbakkerne, som også tænkes ind i helhedsplanen for Aktivitetsområdet. Planen har fokus på helhed, koblinger og multifunktionelle løsninger, som skal opfordre til aktiviteter der styrker fælleskabet.

Billedet er fra Pinterest.