KONSTRUKTIONER PÅ DÆK

Når der bliver rodet i jorden i vores “baghave” er vi for nysgerrige til ikke at takke ja tak til invitationen om et byggepladsbesøg.

Anlægsgartnerne fra OK Nygaard ApS er i fuld gang med anlæg af det nye byrum Budolfi Plads i Aalborg midtby.

Vi har netop nu projekter på både tegnebræt og i anlægsfase, som anlægges som “taghaver” ovenpå fx parkeringskældre, og det var derfor både et relevant og interessant besøg, hvor vi fik syn for sagen om den nyeste anlægsteknik for konstruktioner på dæk – som I ser, i form af en hulens masse leca-nødder, blandet andet.

På Budolfi Plads koordineres både specialleverancer af fliser i storformater, installation af belysningsprojekt med lysshow, vandingsanlæg med genanvendelse af regnvand, så det går ikke stille for sig.

Pladsen er hævet over terræn på p-kælder og de tilstødende bygninger skal huse både boliger, kontorer og cafeer mv.

Vi lagde især mærke til de mange forskellige muligheder for at komme op til pladsen, og er nu spændte på at se, hvordan byrummet fungerer i samspil med den øvrige by, når det står færdigt inden længe.