Eventbaseret byudvikling – Byen som scene

“BY+LAND og Kvistgaard+HIRD har med deres event EFTERTANKER, skabt et rum hvor Aalborgs ildsjæle, initiativtagere og magthavere kan mødes, informere og debattere i åbent forum” (Kristina Kjærsgaard Hansen)

Vi har den seneste tid haft mange heftige samtaler og diskussioner omkring byens udvikling på kontoret i Kattesundet. Og da vi forsøgte at betragte det hele lidt oppefra, kunne vi se, at diskussionerne centrerede sig omkring flere forskellige temaer. Disse temaer blev til EFTERTANKER, som vi arrangerer fire gange om året. For vi vil nemlig høre, hvad andre tænker om de temaer, der interesserer os.

For knap en uge siden, helt nøjagtigt d. 22. januar, skulle konceptet EFTERTANKER så bestå sin første store prøve. Vi havde nemlig inviteret bredt, og hele 50 personer valgte at bruge en eftermiddag sammen med os til debat og diskussion under temaet Eventbaseret byudvikling – Byen som scene. Til at starte debatten havde vi inviteret tre spændende, og ret forskellige oplægsholdere, til at inspirere os. For at sætte scenen talte vores moderator, Peter Kvistgaard, om den stigende internationale konkurrence blandt byerne om investorer, firmaer, borgere og turister. Det er ikke nyt, at de store byer kæmper om opmærksomhed. Det er mere nyt, at alverdens mindre byer går aktivt og ofte meget strategisk ind i kampen om opmærksomhed.

Internationale forskere kalder det 21. århundrede the urban century med henvisning til det faktum, at omkring 3,3 mia. mennesker bor i urbane omgivelser – altså i byer. Der er omkring 28 mega-byer i verden med over 10 mio. indbyggere, der udgør omkring 12% af verdens befolkning. Det, der er mere interessant i den nuværende udvikling, er, at der bliver større og større fokus på de mindre byers muligheder for udvikling og tiltrækning af opmærksomhed. FN anslår, at omkring 43% af verdens befolkning bor i byer med mindre end 300.000 indbyggere – som eksempelvis Aalborg. Mange af disse byer vil rigtig gerne bruge deres byrum strategisk til afholdelse af events, som blandt andet skaber opmærksomhed.

Der skrives flere og flere bøger om mindre byer med store ambitioner og drømme. Disse bøger handler blandt andet om placemaking– det at skabe liveable cities, hvor der er godt at leve, arbejde, lege og lære, som en af definitionerne på placemaking lyder.

De tre oplægsholdere bidrog med deres tanker og erfaringer i forhold til at skabe liveable cities til glæde for de, der bor der, og til glæde for de, der vælger at besøge byerne.

Den første oplægsholder var kulturchef i Aalborg Kommune Morten Koppelhus. Morten understregede blandt andet vigtigheden af at anvende byen som bagtæppe i forbindelse med udviklingen af events. Ved at bruge byen som scene opstår nye muligheder for at anvende alternative og anderledes locations. Derudover fremhævede Morten også mulighederne ved at arbejde strategisk med events som en del af byens udvikling, i forhold til at tiltrække nye borgere og virksomheder. En anden pointe, som Morten lagde vægt på, var, at det kræver lang tids målrettet indsats at arbejde med events i byrummet. Og det kræver politisk vilje. Den politiske vilje er afgørende for en bys muligheder for at skabe succes på lang sigt.

Den anden oplægsholder var direktør ved Mariager Saltcenter Casper Hestbech. Casper fremhævede vigtigheden i at have fokus på lokalmiljøerne i udviklingen af events – både ved at inddrage borgere og virksomheder undervejs, og ved at sikre, at der er et afkast efterfølgende til gavn for lokalmiljøet. Derudover talte han om fordelene ved, at events kan anvendes som middel til branding. Et eksempel fra Aalborg Øst var, at det er en god idé at bruge kunst og kultur til at inddrage beboergrupper, der ellers kan være svære at få i tale – eksempelvis de unge.

Den sidste oplægsholder var Nichlas Tougaard fra Det Nye Sort og Waater – Danmarks mest van(d)vittige festival. Nichlas fremhævede vigtigheden af at anvende de potentialer, der er iboende i byen. Nichlas har i sit arbejde med Waater haft fokus på aktivering af Limfjorden, samarbejder og branding af byen. Ifølge Nichlas ligger der et stort uforløst potentiale i at udnytte Aalborgs nærhed til vand i arbejdet med at udvikle interessante events i fremtiden.

I den efterfølgende debat var der især fokus, hvor svært det kan være for ildsjælene bag en event at navigere i ofte meget bureaukratiske processer i forhold til at få både tilladelser og støtte.

Tak for en fantastisk dag – vi ses til EFTERTANKER igen d. 29. april.

Hannah, Gitte, Randi, Ann Sofie, Cecilie, Peter og John