EN TUR I MOSEN

I fredags var BY+LAND og Kvistgaard+HIRD igen en tur på Lille Vildmosecentret, hvor vi siden september 2019 har afholdt tre udviklingsworkshops med fokus på ankomstområdet og vandets kraft.

Vores fokus for de tre workshops har været, i samarbejde med rådgivere og medarbejdere, at gøre Lille Vildmosecentret til endnu mere spændende oplevelse. I den forbindelse har vi snakket om spændningsniveauer, følelsesmæssige påvirkninger, oplevelsestyper, sansemæssige påvirkninger, deltagelsesgrader og ikke mindst hvordan man inkorporer læringselementer og naturformidling i alle dele af oplevelsen.

De tre workshops tog udgangspunkt i værktøjet eXDB© – Experience Design BluePrint, og er en del af realiseringen af Lille Vildmosecentrets masterplan. Allerede nu er Lille Vildmosecentret i fuld gang med udviklingen, og vi er spændte på at følge med. Det har været en spændende proces præget af gode og konstruktive diskussioner, gode ideer og konkrete handlingsforslag.