UCN Campus Hjørring har bedt os bistå med landskabsfaglig rådgivning, når fornyelsen af alle campusområdets friarealer sættes i gang i 2017. Hos BY+LAND er vi naturligvis glade for den gode start på året og skal nu i gang med dels kortlægning og registrering af de mangeartede,

Ovenpå jul og nytårsfejring er der nu damp på tegnestuemaskinen igen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak til alle de gode samarbejdspartnere, som vi hos BY+LAND har haft fornøjelsen af at udvikle projekter sammen med i det forgangne 2016.