REVITALISERING PÅ UCN HJØRRING

UCN Campus Hjørring har bedt os bistå med landskabsfaglig rådgivning, når fornyelsen af alle campusområdets friarealer sættes i gang i 2017. Hos BY+LAND er vi naturligvis glade for den gode start på året og skal nu i gang med dels kortlægning og registrering af de mangeartede, smukke haverum og beplantninger, som campusområdet er blevet beriget med gennem årene, dels at udarbejde en samlet helhedsplan, der tager stilling til bevaringsværdier, fornyelsespotentialer og driftsvenlighed på campusområdet.

Baggrunden er et ønske om at revurdere og optimere brugen af udearealerne for studerende og undervisere i forhold til, at bygningernes indretning har ændret sig i den seneste årrække og et stort ønske om at lette driften af udearealerne betydeligt.

Planen skal således skabe en rød tråd på tværs af campus, omfatte design af nye opholdsområder, beskrivelse til udbud og overlevering til driftsfolkene på en måde, så det fremover bliver mere ligetil at vedligeholde beplantningerne.