VI VINDER I KAROLINELUND

BY+LAND har sammen med Lund & Staun, Bjerg Arkitektur, MOE og RumTilBørn vundet konkurrencen om at skabe den nye børnehave i Karolinelund i Aalborg. Teamet skal nu udvikle og realisere projektet i samarbejde med Aalborg Kommune.

BY+LAND har designet børnehavens udearealer, som både skal være en del af Karolinelunds parklandskab og indeholde en jordvold mod syd, der skærmer opholds- og legeområderne for trafikstøj fra Karolinelundsvej.

Det gør vi ved at trykke landskabet ned i en ‘ha-ha’-grav mod nord og trække det op i en jordvold med en skærmende legekorridor mod syd. Imellem de to afgrænsninger er der indrettet flere øer med forskellige temaer og muligheder for leg og læring. Vi har taget udgangspunkt i et greb, hvor behovet for indhegning minimeres, og hvor jordbalancen går i 0.

Af dommerbetænkningen fremgår det, at de eksperimenterende landskabelige løsninger er faldet i god jord. Dommerne skriver således:

‘…landskabsbearbejdningen og indretningen af udearealerne (har) i høj grad den ønskede karakter. Udearealerne understøtter således i høj grad det legende, kreative og nysgerrige med et væld af muligheder indbygget i konceptet med niveauskift, samt en høj grad af rumlig skalering. Projektets grønne del er velbearbejdet og viser en gennemtænkt og velfungerende sammenhæng med parken, herunder en differentiering af udformningen af børnehavens forskellige grænser til hhv. park og vold. Støjvolden er bearbejdet så den på overbevisende måde understøtter legepladsens funktioner.

Legepladsen giver et godt bud på en velindrettet legeplads med mulighed for at børnene kan eksperimentere og få adgang til natur midt byen. Udeværkstedets placering centralt ved hovedbygningen er veltænkt i forhold til inddragelse og brug i hverdagen. Sandkasser, gynger og aktivitetsområde nær bygningen samt legeøer omkranset af cykelbaner forbundet med hinanden med broer; giver i et samlet hele mulighed for læring, bevægelse, oplevelse, leg og motoriske udfordringer for både de yngre og ældre børn samt i større og mindre grupper.’

Vi er super stolte over de flotte ord, og vi glæder os til at arbejde videre med projektet.

Bygherre: Aalborg Kommune

Samarbejdspartnere: Lund & Staun, Bjerg Arkitektur, MOE og RumTilBørn

Se fælles pressemeddelelse her:

http://lundogstaun.dk/lund-staun-skal-bygge-baeredygtig-boernehave-i-aalborgs-karolinelund–n1-110