RAMMEAFTALE I HUS

Julen kom tidligt i år.
BY+LAND har i team med KAAI vundet rammeaftalen med den almene boligorganisation FællesBo i Herning. Rammeaftalen omfatter totalrådgivning inkl. samtlige arkitekt, ingeniør og landskabsarkitektydelser.

FællesBo et er stort alment boligselskab i Herning Kommune med 5.000 boliger fordelt på 82 afdelinger. Vi ser frem til at afgive bud på nogle af de mange spændende renoverings- og nybyggeriopgaver som forventes gennemført i løbet af den 4-årige periode, aftalen forløber.
Vi glæder os til et spændende samarbejde. God jul derude!