Prækvalificering – Renovering af almene boliger i Randers

I samarbejde med totalrådgiver Brix & Kamp A/S, samt Arkitektfirmaet Nord er By+Land prækvalificeret til at afgive bud på en opgave, der omfatter totalrådgivningsudbud vedrørende realisering af helhedsplan for renovering af Afdeling 1 og nyetablering af afd. 2 i Randers Arbejdernes Byggeforening af 1874. Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 består af én afdeling med 6 bygningsafsnit opført fra 1905 til 2007 og består samlet af 153 boliger i varierende byggeri, centralt placeret i Randers som genbo til banegården. Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 ønsker at fremtidssikre afdelingen ved genopretning, ombygning og etablering af tilgængelighed i kombination med standardforbedringer og nybyggeri.

Afdelingens potentiale skal udvikles, blandt andet gennem følgende tiltag:

  • Ombygning af boligarealer – færre små lejligheder og ingen enkeltværelser
  • Fokus på tilgængelighed
  • Indretning af nye store tagboliger
  • Udvikling af friarealernes funktionalitet og udseende

Hos By+Land har vi erfaring fra ligende projekter på blandt andet Ravnkildevej afd. 50 i Aalborg Kommune. I dette projekt var By+Land landskabsrådgivere på en gennemgribende renovering af de eksisterende boligblokke, gårdhavehuse og friarealer på Ravnkildevej i Aalborg Øst. Her leverede vi rådgiverydelser indeholdene projektopfølgning, herunder beplantningsplan og brugerinddragelse, samt fagtilsyn.