HURUP OMRÅDEFORNYELSE

Vi glæder os over, at vi skal hjælpe Thisted Kommune med endnu et områdefornyelsesprojekt i Sydthy. Denne gang vender vi blikket mod Hurup, hvor vi skal hjælpe borgerne med at finde frem til byens DNA som et led i processen mod at definere en række målrettede indsatser, der skal give byens fysiske miljø et kvalitetsløft.

Projektet blev skudt i gang med en byvandring, hvor interesserede borgere kunne møde op og deltage i en diskussion om byens udvikling.

Projektet skal munde ud i et byfornyelsesprogram og en masterplan, som skal være retningsgivende for fremtidige indsatser i byens udvikling.