RINGGÅRDEN RAMMEAFTALE

BY+LAND er, sammen med KAAI og EFFEKT, prækvalificeret til en 4-årig rammeaftale om arkitektrådgivning for Boligforeningen Ringgården.

Boligforeningen Ringgården er beliggende i Århus Kommune og administrerer pt. ca. 3.700 boliger og en række erhvervslejemål, fordelt på 45 afdelinger.

Aftalen omfatter arkitektrådgivning i bred forstand, herunder landskabsarkitektrådgivning, i forbindelse med vedligehold og modernisering af boligbyggeri.