OMRÅDEFORNYELSE I THY

Vi hjælper Thisted Kommune og borgerne i Bedsted og Morup Mølle med at omdanne i alt 7 mindre pladser og grønne byrum, som en del af den igangværende områdefornyelse. Ét af områderne ligger centralt i Bedsted, hvor to forfaldne ejendomme skal nedrives, hvorefter pladsen omdannes til et nyt bytorv. I Morup Mølle udnyttes den naturskønne beliggenhed ved Hvidbjerg Å til at skabe et nyt samlingssted, der samtidig kan være med til at formidle naturen.