FØRSTE NÅLEØJE TIL RAMMEAFTALE

Boligselskabet Viborg har udvalgt vores team til at afgive tilbud på rammeaftale om totalrådgivning og bygherrerådgivning når flere af deres ældre boligafdelinger står overfor fornyelse og adskillige nye afdelinger skal opføres i de kommende år.

PQ-feltet er stærkt, så vi krydser fingre for, at vores team bestående af  Norconsult-KAAI A/S og DK2 Bygherrerådgivning fasterholder boligselskabets interesse, når tilbuddene kommer til vurdering.