Fenris Allé – Fællesskabende familieboliger i Godthåb

Himmerland Boligforening etablerer en ny afdeling på Fenris Allé i Godthåb syd for Aalborg. Den nye afdeling omfatter 24 familieboliger fordelt på etagebyggeri og rækkehuse. Afdelingen skal disponeres som en åben firlænget gård, så der mellem bygningerne opstår et intimt fælles gårdrum, som langs boligerne afsluttes med mindre private opholdsarealer – primært terrasser. Bebyggelsen er udformet med afsæt i ønsket om at skabe et stærkt fællesskab. Fælleshuset bliver derfor en central og væsentlig del af bebyggelsen.

I samarbejde med bygherrerådgiver Norconsult skal BY+LAND skabe udearealerne til de nye familieboliger. Den nye bebyggelse på Fenris Allé vil bestå af senioregnede boliger, omringet af smuk natur med Guldbækken tæt ved og det omkringliggende landskab af åben eng.  Fenris Allé er placeret midt i naturen, hvilket skal forstærkes i byggeriet.

Himmerland Boligforenings målsætning om bæredygtighed fremkommer også på Fenris Allé i form af et planlagt LAR-anlæg som vil aflede regnvandet og styrke biodiversiteten. Byggeriet bliver beklædt i træ, og tagene konstrueres så der er mulighed for at installere solceller. Byggeriet skal betragtes som en helhed med etageboliger, rækkehuse og fælleshus, hvor man med fælleshuset har rammerne for et hyggeligt fællesskab med gode og meningsfulde hverdagsoplevelser.

Se tegningsmaterialet her: https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=21680018-23318707-1.pdf&type=bilag&pdfid=121101

Hos BY+LAND har vi erfaring med lignende projekter fra blandt andet 1) EL:CON i Aarhus, som er et nyt boligområde med blandede byfunktioner. 2) Udarbejdelse af bebyggelsesplan til Vielshøjparken i Hobro, hvor vi har arbejdet med at skabe grønne mellemrum som udgør et naturligt omdrejningspunkt for områdets aktiviteter og mødetsteder. 3) Helhedplan til udvikling af Gartnervænget i Hobro. Projektet tager udgangspunkt i områdets smukke landskab, der karakteriseres af en markant lavning, som naturligt kommer til at danne en grøn og rekreativ blå/grøn kile gennem den nye boligbebyggelse. 4) Renovering af almene boliger i Svenstrup med hvor der i bebyggelsen er særligt fokus på at skabe en grøn kile med fælles rekreative aktiviteter, der kan skabe rammerne omkring det gode naboskab i området.