CAMP NOW – Building outdoor capacity

Sammen med Kvistgaard+HIRD og Thybo & Co er vi hos BY+LAND blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udarbejdelse af udviklingsplaner til Camp Now. Camp Now er et projekt, som kombinerer en målrettet udviklingsindsats af campingproduktet med en ny brandingindsats. Formålet er, at bidrage til en gennemgribende transformation, så campingproduktet i endnu højere grad bliver en populær og attraktiv overnatningsform for gæster, der ønsker bæredygtig outdoor overnatning. 

Bæredygtighed og outdoor-oplevelser vinder mere og mere indpas i vores valg af ferieform – særligt som en følge af Covid-19.

Camp Now vil derfor med afsæt i disse tendenser arbejde med at styrke og udvikle både campingproduktet samt branding af camping som ferieform. 

Der er mange årsager til, at dette er et spændende projekt. Den internationale turisme befinder sig i en for alle ny og ukendt situation på grund af Covid-19. Mange virksomheder bliver konstant tvunget til at lægge nye planer. Dette stiller store krav til agilitet og mod hos virksomhedsejerne. Når tingene ændrer sig, som de gør i øjeblikket, tror vi på, at der opstår muligheder for at tænke nyt – for at innovere, da f.eks. en campingplads står overfor nye udfordringer, der kræver nytænkning. Måske endda i forhold til helt nye målgrupper.

Vi ser frem til et godt samarbejde!

Billedet er taget af Daniel Overbæk (VisitNordsjælland)