Posts by cecilie

Sporbyen Scandia – med udgangspunkt i stedets ånd

June 18th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Som bygherrerådgiver i anlægsfasen af nye byområder er det altid en fornøjelse at se stedet, byrummet og landskaberne få liv. Det er her, vi kan se, hvordan vores anbefalinger kan skabe merværdi, nye mødesteder og fællesskaber. Et af disse steder er Sporbyen Scandia i Randers, hvor vi nu på 5. år er involverede i den kontinuerlige udviklingsproces det er, at udvikle 21 hektar skøn industrikultur til ny bæredygtig, kreativ og oplevelsesrig bydel.

BY+LAND har været med i hele processen – fra det allerførste værdi- og visionsgrundlag og udarbejdelse af den første lokalplan til design af parker, pladser og torve i den nye bydel. Sporbyen Scandia er en helt ny bydel, der vokser frem mellem Randers og Dronningborg, som får sin egen identitet båret af stedets unikke industrielle historie. (more…)

Prækvalificering – Rammeaftale om totalrådgivning med FællesBo i Herning

June 7th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

I samarbejde med totalrådgiver Norconsult A/S er BY+LAND prækvalificeret til at afgive tilbud på rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen omfatter gennemførelse af helhedsplaner og andre byggeprojekter vedrørende almene boliger i boligforeningen. Opgaven omfatter renoverings- og ombygningsprojekter samt nybyggeri.

Gennem de næste år står boligforeningen FællesBo over for at gennemføre en række omfattende og forskelligartede helhedsplaner. (more…)

Når BIM skaber oplevelser i landskabet

June 2nd, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Graphisoft Center har interviewet indehaver af BY+LAND, Gitte Christensen, om overgangen fra 2D til 3D, hvordan BIM effektiviserer processen og landskabsarkitekturens iboende bæredygtighed.

“Der er mange fordele i at have alt samlet i et program som Archicad. Vi har f.eks. udfaset både AutoCAD og Illustrator. En anden fordel er, at det er meget nemmere at printe i Archicad, lave DWG-, PDF- og IFC-filer. Revisionsværktøjet er også smart og med LAND4 v2, hvor koterne kan opdeles i underkategorier, så slipper vi for at styre dem på (more…)

Eftertanker – En platform for debat om byens udvikling

May 31st, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

“BY+LAND og Kvistgaard+HIRD har med deres event EFTERTANKER, skabt et rum hvor Aalborgs ildsjæle, initiativtagere og magthavere kan mødes, informere og debattere i åbent forum” (Kristina Kjærsgaard Hansen).

Sådan lød udmeldingen efter vi i januar 2020 afholdte vores første event i rækken af Eftertanker i samarbejde med Kvistgaard+HIRD under temaet ”Eventbaseret byudvikling – Byen som scene”. Ideen udsprang af de mange diskussioner og samtaler, som vi gennem tiden har haft på kontoret her i Kattesundet. Og da vi forsøgte at betragte det hele lidt oppefra, kunne vi se (more…)

Nøgleordet er værdiskabelse – Vores tilgang til udvikling af oplevelsesrige uderum til daginstitutioner og skoler

May 17th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

For børn spiller uderummet en særdeles vigtig rolle i deres udvikling. Børn får ikke bare kropslige, men også følelsesmæssige indtryk og oplevelser, når de leger og opholder sig udenfor. Uderummet er samtidig også et vigtigt pædagogisk rum, fordi børnene her kan få andre typer sansestimuli, end de gør, når de opholder sig indenfor. Samtidig er uderummet foranderligt på en anden måde end indenfor – det ændrer sig i takt med vinden, lyset, vejret og årstiderne, og derfor kan det hele tiden udforskes på ny og give nye sanseindtryk og oplevelser. I uderummet er det ofte de spontane oplevelser, der er dominerende, og derfor er det i udviklingen af uderum til børn vigtigt, at understøtte og fordre multifunktionalitet, variation (more…)

Hvorfor omdanner vi ikke byernes boldbaneanlæg til mangfoldige og biodiverse idrætslandskaber?

May 3rd, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

Spredt ud over hele Danmark findes de store grønne og åbne idrætsområder; idrætshaller med tilhørende boldbaneanlæg, der har placering i byerne – ofte i tilknytning til en skole med en sportsplads. De fleste af hallerne er fra 1970’erne og er derfor præget af en tid, hvor modernismen og funktionalismen var to dominerende tendenser. Dette ses også tydeligt i anlæggene, som fremstår monofunktionelle og friserede – boldbaner med klippet græs, så de er nemme (og billige) at vedligeholde. Ofte er områderne også omgivet af hegn og tætte beplantningsbælter, der virker ekskluderende for omgivelserne og byen. Dette bevirker desværre, at områderne tit fremstår ubenyttede, uinspirerende og lukkede. (more…)

Stjernepladsen – Det nye mødested på Østre Havn i Aalborg

April 29th, 2021 Posted by Nyhed No Comment yet

Nu varer det ikke længe før anlægsfolkene forlader Stjernepladsen og overlader byrummet til Østre Havns beboere og besøgende. Stjernepladsen er en central bylivsplads, der som navnet antyder, strækker sine arme inviterende ud i den nærmeste kontekst. Østre Havn er beliggende centralt på Aalborgs havnefront med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer. Området huser både boliger, kontorer, indkøb, gallerier og flere mindre butikslejemål. (more…)

Vi byder Henrik velkommen på tegnestuen!

April 26th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Fra i dag kan I møde et nyt venligt ansigt på tegnestuen her hos BY+LAND. Med sine 20 års erfaring skal Henrik være med til at styrke særligt tegnestuens projekteringsydelser og det digitale workflow i BIM-samarbejdet med medrådgivere og kunder. Henrik kommer fra en mangeårig ansættelse på anden landskabstegnestue, hvor han som teknisk tegner har udfærdiget projektmateriale til utallige landskabsprojekter.

Vi ser frem til at at omgås Henriks rolige frederikshavnske gemyt her i Kattesundet og til høj faglig sparring i de kommende projekter.

Byggestart på Børnehuset Palleskærvej i Hjørring

April 20th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

I dag er der byggestart på pladsen hvor det nye Børnehus på Palleskærvej i Hjørring skal stå færdigt inden længe. Licitationen gik hjem indenfor den forventede økonomiske ramme og nu skal vi blot afvente, at arbejdet med terræn, legerum og fællesterasser for alvor kan gå i gang. Projektet er et samarbejde med Cowi og BJERG Arkitektur.

Du kan læse mere om projektet her: http://www.byplusland.dk/nyt-baeredygtigt-bornehus-pa-palleskaervej-i-hjorring-midtby/

Billederne er taget, efter de eksisterende bygninger er blevet fjernet.

By+Land vinder miniudbud for Himmerland Boligforening med Norconsult som totalrådgiver

April 8th, 2021 Posted by Uncategorised No Comment yet

Himmerland Boligforening vil opføre en ny afdeling “Rytters Plads” i Skørping med 45 nye boliger, hvor vi sammen med Norconsult skal projektere opgaven. Med naturen og skoven som direkte nabo er området særdeles attraktivt, og vi ser et stort potentiale i at videreføre grunden som en attraktiv “naturgrund”.

Vi glæder os til samarbejdet!