Karolinehaven – Aalborg, 2016

September 23rd, 2015 Posted by No Comment yet

BY+LAND har udarbejdet landskabsplan for udearealer omkring den kommende etageboligbebyggelse på Visionsvej på den tidligere Eternitgrund i Aalborg. Her har vi arbejdet med at skabe en naturlig sammenhæng til de grønne, åbne arealer langs Sønderbro, hvor en landskabelig bearbejdning af terrænet danner en integreret støjvold, som giver beboerne indbydende udeopholdsarealer nær bebyggelsen. Den bløde bakkeformation dæmper støjen og danner samtidig en grøn horisont under udsigten mod byen.

Bygherre: Søren Enggaard A/S

Samarbejdspartnere: Friis & Moltke A/S og Rambøll

visionsvej_snit_Page_1

The comments are closed.