Vester Mariendal Børnehave – Aalborg 2018

August 6th, 2018 Posted by No Comment yet

BY+LAND har udarbejdet landskabsplan for ny Specialafdeling som tilbygning til Vester Mariendal Skole i Aalborg. Visionen for den nye specialafdeling er, at skabe en ny samlet specialafdeling som, både fysisk og mentalt, opleves, som en samlet enhed med en fælles ’ånd’. Den røde tråd i projektets udvikling har været, et fokus på fællesskab – ikke kun internt i afdelingen, men også, som en del af hele skolens fællesskab. Fællesskabet har værdi fordi, det er her elever, personale og forældre har mulighed for, at mødes og skabe relationer på tværs af køn, alder, religion og handicaps.

Visionen er at skabe udearealer til specialbørn som tager hensyn til deres fysiske og psykiske helbred, men samtidig udfordrer dem og skaber rammerne for udvikling. I udviklingen af udearealerne har fokus særligt været på at skabe mindre oplevelseszoner med forskellige aktiviteter, legeværdier, deltagelsesgrader og samspilsoplevelser. Legepladsinventaret er nøje udvalgt for at stimulere børnenes sanser og give dem de bedste udeoplevelser. Mellem vejen og uderummene afskærmes der med buske og træer, som med tiden vil danne en visuel og flot barriere til vejen.

Projektet er præcertificeret til DGNB Guld. BY+LAND har desuden tidligere erfaring med DGNB-systemet i forbindelse med Børnehaven Karolinelunden, der har opnået Platin.

Samarbejdspartnere: Totalentreprenør LUND & STAUN, Norconsult-KAAI som rådgivende arkitekter og ingeniører, Bjerg Arkitektur og SlothMøller

Bygherre: Aalborg Kommune

The comments are closed.