Vestbjerg Bymidte, 2017

November 20th, 2017 Posted by No Comment yet

Vestbjerg er en attraktiv bosætningsby og har de senere år oplevet en stor tilvækst af nye borgere. Byens beliggenhed kun 10 km fra Aalborg centrum og dermed kort afstand til storbyens mange arbejdspladser er en af de væsentligste trækplastre for nye borgere.

Samtidig er byen attraktivt placeret ved det store naturområde Hammer Bakker, hvilket giver en fantastisk mulighed for rekreation og aktivitet lige uden for døren, og byens omfattende stinetværk skaber let tilgængelighed dertil. For at understøtte vækstpotentialerne i Vestbjerg, har Aalborg Kommune udarbejdet en byudviklingsplan for byen, der skaber rummelighed til ca. 500 nye borgere. Dette giver samtidig mulighed for øget lokal handel samt offentlig og privat service.

Ét af de områder, der er udpeget til byvækst, er byens tidligere skole samt idrætsanlægget, beliggende syd for Mejlstedvej. Skolebygningen er tom, og idrætsanlægget ønskes flyttet til skolen og idrætshallen, til området “Idræt på toppen”, hvilket giver mulighed for en nytænkning af området.

De offentlige arealer skal udvikles til nye tæt-lave boliger, samtidig med at byens centerområde skal udvides til området syd for Mejlstedvej. En stor del af området, hvor der i dag er boldbaner, skal udvikles til et rekreativt område, og her skal store regnvandsbassiner være med til at øge den rekreative kvalitet i området. Det rekreative område indgår sen en del af et sammenhængende rekreativt forløb i den sydlige del af byen.

BY+LAND hjælper Aalborg Kommune med at udarbejde en illustrationsplan for området, som skal danne grundlag for den videre planlægning af området.

Kunde: Aalborg Kommune

The comments are closed.