Ungdomsboliger i Nykøbing – Nykøbing Mors, 2020

December 14th, 2020 Posted by No Comment yet

BY+LAND udvikler i samarbejde med Friis & Moltke udearealerne til nye ungdomsboliger i Nykøbing Mors. I det åbne landskab som forbinder Morsø Multipark med Søgrunden mod nord placeres to boenheder med i alt 43 ungdomsboliger, som to fritliggende længer. Området skal bindes sammen af åbne stisystemer med mulighed for ophold, rekreative oplevelser og fysisk udfoldelse.

Ungdomsboligerne planlægges opført ved Tranevej i tilknytning til de nærtliggende uddannelsesinstitutioner og Morsø Multipark. Her er det tanken at anvende en tidli­gere institutionsbygning til boligformål og med mulighed for udlej­ning af værelser, vandrehjem og lignende. Samtidig har der været et ønske om at muliggøre etablering af ungdomsboliger i Nykøbing, der skal kunne bidrage til et attraktivt studie- og ungemiljø.

Bygherre: Morsø Kommune og Boligselskabet Nykøbing Mors

Samarbejdspartnere: Friis & Moltke

The comments are closed.