Tove Ditlevsensvej, Aalborg 2019

June 17th, 2019 Posted by No Comment yet

By+Land har ydet landskabsrådgivning i forbindelse med 1 Etape af renovering af almen boligbebyggelse på Tove Ditlevsens Vej. Den første etape bestod af nye fælles udearealer omkring fælleshuset og alle adgangsarealer til bebyggelsen, samt en større fællesplads på plateauet mellem de to etagebyggerier. Etape 2, som er under udarbejdelse består af en renovation og opgradering af områdets fællesfaciliteter i form af multibane, legeplads, fællesområder og boldbaner.

Tove Ditlevsens Vej har under de seneste år gennemgået en forandring fra et sted med meget utrygge og mørke uderum til et mere åbent og befærdet sted, hvor mange kommer til for at benytte områdets udefaciliteter. Området trænger til at få opgraderet disse faciliteter og forbinde uderummene sammen med en klar tråd i inventar, funktioner og æstetik.

Projektet bygger på områdets landskabelige karakter med en stor variation i højder, og tilføjer området en landskabelig ramme med en frodig beplantning, der styrker områdets biodiversitet og skaber små lommer i det store åbne landskabsrum, der udfyldes med legeplads, boldbaner, fællesskabspladser og meget mere. . Der har generelt været et ønske om at opgradere tilgængeligheden til legepladsens område, hvilket er løst med en trappe der opdeles med flere ropos og samtidig skaber mulighed for ophold og udsigt over området. Beplantningen skal flere steder tyndes ud, fjernes eller erstattes af raske planter.

BY+LAND har ydet landskabsrådgivning indeholdt brugerinddragelse, skitsering, projektering, beplantningsplan, udbudsmateriale og fagtilsyn.

Bygherrer: Plus Bolig

Samarbejdspartnere: Norconsult-KAAI

Tags: , , ,

The comments are closed.