Storvorde Bymidte, 2017

December 4th, 2017 Posted by No Comment yet

Storvorde er én af de byer i Aalborg Kommune, som oplever stor tilvækst, særligt på grund af det nye sygehusbyggeri i Aalborg Øst. Som en naturlig følge af den øgede befolkningstilvækst i byen er der et stigende behov for udvikling af byens detailhandel. Ønsket er at skabe muligheder for at det eksisterende bycenter kan udvides med nye detailbutikker, samtidig med at centerområdet danner gode fysiske rammer som kan udgøre et attraktivt mødested for byens borgere.

BY+LAND hjælper Aalborg Kommune med at udarbejde en helhedsplan for Storvorde Bymidte, som både åbner mulighed for ny bebyggelse, og samtidig er med til at skabe en bedre sammenhæng mellem de eksisterende centerfunktioner, med et byrumsforløb der danner attraktive rammer om et aktivt mødested i byen.

Helhedsplanen skal danne grundlag for en lokalplan for området, som BY+LAND leverer input til.

Bygherre: Aalborg Kommune

The comments are closed.