Stærkere Storvorde, 2016

April 10th, 2016 Posted by No Comment yet

Aalborg Kommune har udpeget i alt 11 oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer. Heraf er Storvorde i sammenhæng med tvillingebyen Sejlflod den ene, og BY+LAND har hjulpet de lokale kræfter med at finde ud af, hvilken rolle byerne fremover skal spille og hvordan de bedst kan udvikle sig som en attraktiv ramme om hverdagslivet.
Igennem dialogprocesser med udvalgte borgergrupper har vi indkredset, hvad byerne skal kunne i fremtiden og hvordan de fortsat kan udvikle sig som gode rammer om hverdagslivet. Processen munder ud i et katalog over byudviklingsprojekter med gode ideer og visioner for Storvorde-Sejlflod. Aalborg Kommune støtter op med en pulje af anlægsmidler, som alle 11 oplandsbyer herefter kan søge.

Bygherre: Aalborg Kommune

The comments are closed.