Sporbyen Scandia – Randers, 2016

August 26th, 2016 Posted by No Comment yet
BY+LAND udarbejder helhedsplan for den forhenværende togvognsfabrik Scandia i Randers. 
Området udgør 22 ha og skal omdannes til et nyt, grønt blandet boligområde med større kulturfunktioner og handel. Omdannelsen har fokus på at reintegrere området i byen med den industrielle kulturarv som brændstof. Helhedsplanen skal fungere som et dynamisk værktøj i omdannelsen af området. Der arbejdes med stor variation af boligtyper, en klar historisk reference i bearbejdningen af byrummene samt inviterende forbindelser til de omkringliggende boligområder, der skal føje Sporbyen til byens øvrige rekreative liv. Gennem en grundig bearbejdning af sporenes historie skal områdets status som regionalt industriminde tydeliggøres og åbnes op for både nye beboere og besøgende. 
Samarbejdspartnere: Randers Arkitekter, GeoPartner, Constructa og COWI
Bygherre: ProfilSystemer
 sporbyen_banesporet

The comments are closed.