SLOW SPIRIT – Aalborg, 2013

June 23rd, 2013 Posted by No Comment yet

Opgaven omfatter formulering af vision og skitserer indsatsområder i forbindelse med Aalborgs nye ”SLOW-SPIRIT-forbindelse” i vækstaksen, samt skaber en platform for interessefælleskaber på tværs af kommunen og grundejere/udviklere i området. Betegnelsen “slow-spirit” benævner dels den tværterritoriale forbindelse, der som et sammenhængende, rekreativt oplevelsesrum, sammenbinder Aalborgs vækstområder centralt i byen, dels den tværfaglige samarbejdsplatform, som er skabt mellem byens erhverv, developere, boligforeninger mv. og den kommunale byudviklingsindsats – målet at en fælles indsats for generering af et godt byliv giver værdi for den enkelte grundejers projekt og for byen som helhed.

Slow-spirit-stiforbindelsen er rammen om oplevelser i slentre- tempo i et grønt sceneri – en forbindelse i øjenhøjde med fokus på rekreation, fritid, bevægelse og oplevelser. Forbindelsen binder an på byens nye letbane-stationer og skal være et attraktivt og aktivt lavhastigheds-alternativ til byens trafik-optimerede korridorer.

Slowspirit_oversigtkort

* Projekter fra før 2015 er udarbejdet i ENG Arkitekter, som Gitte Christensen var medstifter og indehaver af frem til februar 2015, hvorefter hun stiftede BY+LAND ApS.

The comments are closed.