Romdrup-Klarup Projektkatalog, 2016

January 6th, 2016 Posted by No Comment yet

I Romdrup og Klarup faciliterer BY+LAND en proces, hvor de lokale interessenter og borgere er medskabende i forhold til at definere, hvordan byen skal udvikle sig fremover. Klarup er et af Aalborg Kommunes attraktive bosætningsområder, og processen skal munde ud i et katalog over mulige byudviklings- og forskønnelsesprojekter, som byen selv kan være drivkraft i forhold til at realisere. Hertil kommer, at processen er en del af den kommende kommuneplanrevision.

Igennem dialogprocesser med udvalgte borgergrupper har vi indkredset, hvad byerne skal kunne i fremtiden og hvordan de fortsat kan udvikle sig som gode rammer om hverdagslivet. Det handler i Romdrup-Klarups tilfælde meget om at skabe gode, oplevelsesrige forbindelser internt i byen, om at styrke fornemmelsen af en bymidte og om placeringen af nye boligområder.
Bygherre: Aalborg Kommune

The comments are closed.